جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

رنگین کمون - نمایش محتوای موسیقی

 

 

رنگین کمون

مثل یک رنگین کمون هفت رنگ
سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ
ای صمیمی ای قدیمی هم قطار
بر دل شب شبنم عشقی بکار
شهر شب با مردم چشمک زنش
غصه هامون ریخته توی دامنش
ازدحام کوچه های بی کسی
پر شده از یک بغل دلواپسی
لین منم دلواپس بود و نبود
از غن ای کاش ها چشمم کبود
تا به کی از آسمون هامون جدا
با تو هستم با تو هستم ای خدا
بغچه عشقم همیش باز باز
جانمازم تشنه راز و نیاز
همزبونی ها اگه شیرین تره
همدلی از همزبونی بهتره