جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

رنگرزی پارچه های قلمکار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رنگرزی پارچه های قلمکار

Loading the player...

رنگرزی پارچه های قلمکار

اصغر گندمکار 15 سال است که به رنگرزی پارچه های قلمکار مشغول است.

او به جوانان توصیه می کند در کنار درس خود، حرفه ای را یاد بگیرند.

بعد از اینکه پارچه های قلمکار در کارگاه ها ساخته شد و آماده رنگرزی شد ، به کارگاه رنگرزی پارچه های قلمکار آورده می شود و در آنجا پس از انجام یک فرآیند بیرون از کارگاه پهن می کنند تا خشک شود.

پارچه های قلمکار یکی از زیباترین صنایع دستی استان اصفهان به شمار می رود.

Coloring Qalamkar craft

Asgar Gandokar work in this job for 15 year.

He recommended to young people that they learn professional work .after Qalamkar craft was produce in workshop and was ready for coloring and they pass some production till they dry. Qalamkar craft are one of the beautiful handicrafts of Isfahan.