جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

راه های مقابله با گاز گرفتگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

راه های مقابله با گاز گرفتگی

Loading the player...

راه های مقابله با گاز گرفتگی

گازگرفتگی موضوعی است که با شروع فصل سرما حوادث زیادی را به دنبال دارد.

مبحث گاز گرفتگی مربوط به تولید گاز منواکسید کربن و پراکندگی آن در محیط منزل می شود.

علیرضا یاوری ، معاون آموزش و پیشگیری از حریق آتش نشانی اصفهان راه های مقابله با این گاز را توضیح می دهد.