رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

راه اندازی 3 دستگاه فرستنده دیجیتال در شهرستانهای استان اصفهان - نمایش محتوای خبر

 

 

نمایش خبر

شبکه های رادیو و تلویزیونی با فرمت دیجیتال در شهرستانهای اردستان ، کاشان و شهرضا استان اصفهان قابل دریافت شد


دریافت شبکه های رادیو و تلویزیونی با فرمت دیجیتال در شهرستانهای اردستان ، کاشان و شهرضا

شبکه های رادیو و تلویزیونی با فرمت دیجیتال در شهرستانهای اردستان ، کاشان و شهرضا استان اصفهان قابل دریافت شد

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی با راه اندازی 3 فرستنده دیجیتال در ایستگاه های فرستنده رادیویی و تلویزیونی 3 شهرستان استان اصفهان ، اهالی روستاهای بغم شهرستان اردستان ، بارونق ، خنچه ، سرنج  شهرستان کاشان و هوک شهرستان شهرضا ، 18شبکه تلویزیونی و 19 شبکه رادیویی را با فرمت دیجیتال و استانداردDVB-T2   به ترتیب شهرستانهای نام برده بر روی کانال های 23 ، 32 و 47 از باند UHF دریافت می کنند.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.