جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

راه اندازی سامانه آموزشی و اطلاع رسانی کرونا - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

راه اندازی سامانه آموزشی و اطلاع رسانی کرونا

راه اندازی سامانه آموزشی و اطلاع رسانی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 سامانه آموزشی و اطلاع رسانی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس https://corona.mui.ac.ir راه اندازی شد.

 


جدیدترین ها