حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲ فروردین ۱۳۹۸

راه اندازی دو دستگاه فرستنده دیجیتال در شهرستان فریدونشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

نمایش خبر

شبکه های رادیو و تلویزیونی با فرمت دیجیتال در روستاهای مزرعه کیماسی ، سکان خسروآباد و دره بادام سفلی و علیا شهرستان فریدونشهر استان اصفهان قابل دریافت شد


دریافت شبکه های رادیو و تلویزیونی با فرمت دیجیتال در روستاهای مزرعه کیماسی ، سکان خسروآباد و دره بادام سفلی و علیا شهرستان فریدونشهر استان اصفهان

شبکه های رادیو و تلویزیونی با فرمت دیجیتال در روستاهای مزرعه کیماسی ، سکان خسروآباد و دره بادام سفلی و علیا شهرستان فریدونشهر استان اصفهان قابل دریافت شد

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز اصفهان ، با راه اندازی دو دستگاه فرستنده دیجیتال در ایستگاه های فرستنده رادیویی و تلویزیونی سکان و دره بادام ، اهالی روستاهای نامبرده از شهرستان فریدونشهر 19 شبکه رادیویی و 18 شبکه تلویزیونی را با فرمت دیجیتال و استاندارد  DVB-T2  به ترتیب بر روی کانال 32 و 22 از باند UHFدریافت می کنند .

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.