جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

راه ابریشم - نمایش محتوای صدا

 

 

راه ابریشم

تهیه شده در رادیو اصفهان

برنامه راه ابریشم هر روز ساعت 3 وسی دقیقه بامداد از رادیو اصفهان پخش میشود .

در این برنامه به ویژگی سفر ، نوع سفر ، ویژگی راههای مختلف وچگونگی برخورد با مسائل ومواردی که در راه سفر بوجود می آید پرداخته شده است  .از جمله مهمترین راهی که برای سفرهای گوناگون  استفاده میشده  راه ابریشم بوده که ارتباط سایر ممالک را مسیر میکرد .

تجار ودانشمندان بسیار به قصد بهره برداری از این راه به سرزمینهای دیگر سفر میکردند وسفرنامه های بسیاری در این خصوی نوشته اند .

سال تولید: 1396