جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

راز مناره در معماری مساجد اسلامی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

راز مناره در معماری مساجد اسلامی

Loading the player...

شهر اسلامی یعنی مناره و گنبد ، گنبدی که سر بر درون و مناره ای که سر به بیرون دارد ، تمثیلی از دو سیر انسان ، سیر در آفاق و سیر در انفس .

مناره دستی است که از زمین بر آمده و بر سینه فراخ آسمان نشسته است . گلدسته ای که نشان دعوت به جای امن و گریز از گمگشتگی در دنیای آهن و دود و فریاد است .

بالای مناره را مانند یک دایره طراحی می کنند تا با پنجره های همیشه باز پیرامون آن آوای منادی حق را از هر سو در شهر طنین اندازد و دعوت کننده هر عابد و هر سالکی و هر گم کرده خودی در وادی نا امن دنیا به سوی خود باشد .مناره یاد آور جملات اذان است که در واقع هم نشانی دیدنی ست و هم تذکر دهنده ای شنیداری ست و هم نماد و از عروج و اشاره به سمت آسمان .