جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

راز جهان - نمایش محتوای موسیقی

 

 

راز جهان

نام ترانه : راز جهان

نام خواننده : بابا ربیع

یادم آمد که شبی با هم از کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت

من همه محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام

خوشه ی ماه فرو ریخته در آب

شاخه ها دست بر آورده به مهتاب

شب و صحرا و گل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ