رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

دیدار رهبر - نمایش محتوای موسیقی

 

 

دیدار رهبر

این کلیپ به مناسبت یازدهمین دیدار مقام معظم رهبری از شهر اصفهان است.