جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

دیدار با رهبر - نمایش محتوای موسیقی

 

 

دیدار با رهبر

این کلیپ به مناسبت یازدهمین دیدار مقام معظم رهبری از شهر اصفهان است.