دیدار با دانشجویان در ماه رمضان، تکریم دانشگاه و دانشجوست

دیدار با دانشجویان در ماه رمضان، تکریم دانشگاه و دانشجوست


حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار دانشجویان در رمضان المعظم 1426 که بنا به سنت هر ساله در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می شود، فرمودند: جلسه ماه رمضان عمدتاً برای این است که از شما بشنوم. غرض ما هم از این جلسه دو سه چیز است. 
  
اول؛ تکریم دانشگاه و دانشجوست. این کار، نمادین است. ما می خواهیم به این وسیله، ارزش معنوی و کرامت دانشگاه و دانشجو با زبان رسایی بیان شود؛ این یکی از رساترین زبان هاست. ما این جا تقریباً دو ساعت وقت می گذاریم برای این که با شما بنشینیم صحبت کنیم. 
  
دوم؛ این است که مجموعه های دانشجویی کنار هم قرار بگیرند. 
  
سوم؛ این که برای من این فرصت بسیار مغتنمی است تا از شما مطالبی را بشنوم؛ چون شما چه از تشکل ها، چه از نخبگان حرف هایی دارید که برای من شنیدنی است.