جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

دیار خوبان - نمایش محتوای موسیقی

 

 

دیار خوبان

خلد برینی فخرجهانی/ روح زمینی جان زمانی
بوی بهشتی نیک سرشتی / ملکت عشقی نصف جهانی
تو ماه تابان دیار خوبان / تو قلب ایران تو اصفهانی
مهد هنرها چشمه فرهنگ / موطن عشق و شعرو زبانی
چهلستونت تازه کند جان / به زنده رودت زنده بمانی
هشت بهشتت روح نوازد / راهی از این خاک به آسمانی
مهد هنرها چشمه فرهنگ / موطن عشق و شعرو زبانی
منارجنبان تا پل خواجو / معبر پاک پیر و جوانی
سی و سه پل را باغ گل را / روح و روانی بهشت جانی
نقش و نگار و ترمه و نقره / زینت خاکت تو جاودانی