جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

دکتر سیروس شفقی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دکتر سیروس شفقی

Loading the player...

دکتر سیروس شفقی به سال 1312در ارومیه متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی از دانشگاه تبریز به اخذ لیسانس در رشته تاریخ و جغرافیا و علوم تربیتی با احتراز رتبه اول نائل امد. از سال 1338 به منظور ادامه تحصیل و اخذ درجه دکتری ،عازم المان شد .پس از اخذ مدرک دکتری ،دکتر شفقی از اذر ماه  سال 1345 به دانشگاه اصفهان منتقل و به استخدام دانشگاه اصفهان درامد.و گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان را بنیاد نهاد .او در زمینه های مختلفی از اثار و تاریخ اصفهان به تالیف پرداخته است.کتاب "شهر اسلام " از وی به تازگی منشر شده است .نگارش بیش از 70 مقاله از دیگر افتخارات وی به شمار می آید.


Dr sirous shafagh was born 1312 in Oromiye
He was graduated with high ranking from Tabriz University in history, geography, & educating knowledge. In 1338, he went to Germany to continue his education. He got PHD degree in geography & came back to Isfahan in 1345 & worked as a master there.
We can name him as a pioneer of geography group in Isfahan university .he wrote different books about historical & different place of Isfahan. "Islam city "is a nice book, he wrote recently. Writing more than 70 articles is another honor of him