جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

دکتر سعید سهیلی پور - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دکتر سعید سهیلی پور

Loading the player...

دکتر سعید سهیلی پور
دانشیار گروه گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  وفوق تخصص گوش در سال 1336در شهر اصفهان خیابان مدرس متولد شد 
تحصیلات ابتدایی را در مدرسه عباسی گذراند ودوره دبیرستان را در دبیرستا ن سعدی وادب اصفهان سپری کردودیپلم تجربی گرفت  سپس به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رفت ورشته پزشکی را در مدت شش سال در این دانشگاه گذراند وتخصص خود را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رشته گوش حلق وبینی گرفت ودر سال 1365 فارغ التحصیل شد وبعد به دانشگاه تهران تا سال 1372تحصیلات تکمیلی را گذراند ودراین زمان علاوه بر کار تحصیل ادامه داد ودر رشته جراحی های گوش فلوشیپ فوق تخصص گوش گرفت  وی ادامه  تحصیل خود را در دانشگاه استرالیا ودر دانشگاه بلژیک گرفت دررشته جراحی تومور های گوش داخلی وسی پی انگل که مربوط به جراحی های مشترک گوش وومغز وجراحی های خواب وخور خوروآپنه  ی هنگام خواب وتنگی نفس های شبانه هنگام خواب می باشد تحصیلات اول در استرالیا وسپس در بلژیک بود ه وهنوز ادامه دارد کار خود را از سال 1372 در بیمارستان شهید صدوقی  و دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان الزهرا شروع کردم و تا کنون 22سال است که دانشیار علوم پزشکی اصفهان سابقه  خدمت دارد .از اوایل جنگ در طول عملیات جنگ در جبهه هااعزام شد وپس از جنگ  در دانشگاه اصفهان فعالیت خود را در زمینه های علمی ادامه داد  هفت سال رئیس بیمارستان شهید صدوقی اصفهان بود و کتاب گوش پزشکی نوین را با دو جلد دیگر به چاپ رساند .در سال 1384 به دلیل تحقیقات و مقالات در زمینه بیماری های گوش وحلق وبینی مخصوصا جراحی های  گوش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان محقق نمونه در این دانشگاه شناخته شد در سال 1373به دلیل به عنوان پایه گزار جراحی های نوین شناخته شدولوح تقدیر دریافت نمود  .در سال 1375با توجه به مقاله وتحقیقی که در رابطه با کم شنوایی وارتباط آن با بیماریهای کلیوی بود برنده جایزه جشنواره بوعلی در کشور شد وتحقیقات خود را ادامه دادو در مقاله ای که به زبان فارسی وانگلیسی چاپ شد آن را ارائه دادمقالات بسیاری از وی در مجلات ایرانی وخارجی به چاپ رساند جراحی در عفونت های گوش را در اصفهان کار زیادی انجام داد وباز سازی های بعد از جراحی های رادیکال گوش را انجام داد.وبا توجه به تجربه جراحی های تومور های گوش از طریق مغز را که دوره ان را دیده بود جراحی های رادیکال گوش ناحیه سی پی انگل را از سال 1372در بیمارستان الزهرا آغاز کرد وهنوز ادامه دارد