جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

دکتر رضا اسماعیلی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دکتر رضا اسماعیلی

Loading the player...

دکتر رضا اسماعیلی با اخذ ديپلم رياضي و فيزيك با معدل ۵/۱۷ در سال ۱۳۵۸ از دبيرستان صائب اصفهان وارد دوره ليسانس علوم اجتماعي از دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۶۹ با معدل ۱۲/۱۷ شد و فوق ليسانس جامعه شناسي خود را  از دانشگاه تهران با معدل ۹۰/۱۶ گرفت و سپس دكتري جامعه شناسي را از دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۵ با معدل۹۲/۱۷ کسب کرد.
سوابق علمي و پژوهشي
الف) پايان نامه ها
۱- مقطع دكتري: بررسي شاخص هاي توسعه اجتماعي و سطح بندي آن در شهرستان استان اصفهان به راهنمايي دكتر رسول رباني و دكتر صمد كلانتري (۱۳۸۵).
۲- مقطع فوق ليسانس: بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر بزهكاري نوجوانان و جوانان اصفهان، (بهمن ۱۳۷۳)، پايان نامۀ دوره كارشناسي ارشد در رشتۀ جامعه شناسي به راهنمايي دكتر محسني تبريزي و دكتر مرتضي كتبي.
۳-مقطع ليسانس: بررسي مسايل و مشكلات كاركنان مجتمع فولاد اهواز، به راهنمايي دكتر نصرا... پور افكاري، دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، (۱۳۶۷)به عنوان كارورزي (۱) ب: كتب تاليف شده
۴- بررسي جمعيت و نيروي انساني ايل عرب جرقويه، كارورزي(۲)، راهنمايي دكتر نصرالله‌پورافكاري،دانشكدۀ ادبيات‌وعلوم‌انساني‌دانشگاه‌اصفهان،گروه‌علوم اجتماعي،(۱۳۶۹)

۱-فرهنگ دانشگاه ونقش استادان – مركزمطالعات ميان فرهنگي منطقه چهاردانشگاه ازاداسلامي
۲-برنامه ريزي فرهنگي باهمكاري سركارخانم ليلا جواني – درحال انتشار
۳-فراتحليل پيشگري ازموادمخدر- آماده سازي براي چاپ
۴-موج آفريني ارزشهاي قرآني دردانشگاه – درحال چاپ
۵- فنون راي آفريني و اقناع در انتخابات مجلس، انتشارات هنرهاي زيبا، سال ۱۳۸۶
۶- مطبوعات استان اصفهان، مسايل و راهبردها، انتشارات سرود انديشه، ۱۳۸۵
۷- اولويت بندي مسايل اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان، انتشارات مبين، ناشر مركز هم انديشي توسعه استان اصفهان، سال ۱۳۸۴
ج: تحقيقات
۱-طراحي وتدوين نقشه جامع فرهنگي دانشگاه آزاداسلامي واحدخوراسگان – درحال اجرا
۲-برنامه ريزي راهبردي شهرخوراسگان ۱۳۹۱
۳-برنامه راهبردي شهرفلاورجان – ۱۳۹۱
۴-فراتحليل پيشگيري ازموادمخدر۱۳۸۹
۵- ۱همكار اصلي در طرح پژوهشي " سنجش نياز هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه اصفهان " اجرا توسط دكتر سالار فرامرزي و دكتربيدهندي ، اداره كل امور فرهنگي دانشگاه اصفهان
۶- همكار اصلي پروژه پژوهشي " كاربري ،حقظ و نگهداري و ساماندهي پل هاي تاريخش شهر اصفهان از ديدگاه شهروندان ، گردشگران و نخبگان ، اجرا توسط سركار خانم شهيندخت عالي به سفارش پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري .
۷- مطبوعات استان اصفهان، مسائل و راهبردها، سفارش دبير خانه شوراي فرهنگ عمومي استان اصفهان (تيرماه ۱۳۸۵)
۴.مجري مرحله اول طرح جشنواره ملي ارزشها و واژه ها، سفارش دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان اصفهان در اسفند ماه ۱۳۸۵
۸-مجري طرح شناخت محورهاي گردشگري شهر اصفهان با توجه به بافت تاريخي اماكن مذهبي، موقعيت جغرافيايي، ساختار اجتماعي- فرهنگ به سفارش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان (۱۳۸۵)
۹-مجري پروژه مولفه قرآن در فرهنگ عمومي استان اصفهان به سفارش دبير خانه شوراي فرهنگ عمومي استان اصفهان ۱۳۸۵
۱۰- سنجش سرمايه اجتماعي در نوزده شهرستان اصفهان اجرا توسط دكتر وحيد قاسمي، با همكاري رضا اسماعيلي و كامران ربيعي به سفارش مركز آموزش عالي علمي- كاربردي فرهنگ و هنر اصفهان، زمستان ۱۳۸۴
۱۱- سنجش نيازهاي فرهنگي آموزش دانش آموزان دختر در اصفهان، تابستان ۱۳۸۴ با همكاري آقاي كامران ربيعي، خانم مهوش پارسا و آقاي غلامرضا جنتيان به سفارش شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان اصفهان
۱۲- تحليل محتواي نشريات محلي استان اصفهان با همكاري شهيندخت عالي، نشريه پيمايش منتشر شده توسط مركز آموزش عالي‌علمي كاربردي فرهنگ و هنر اصفهان، ۱۳۸۴
۱۳- سنجش ميزان مشاركت و نگرش انتخاباتي شهروندان حوزۀ انتخابي استان اصفهان (شامل شهرستان هاي اصفهان، كاشان، شهرضا، مباركه، خميني شهر، سميرم، خوانسار، نطنز) اجرا در سه مرحله با همكاري آقاي اكبر احمدي به سفارش دفتر امور اجتماعي و انتخابات استانداري اصفهان با حمايت مركز هم انديشي توسعه استان اصفهان (۸۴-۱۳۸۳).
۱۴- سبك زندگي و تحولات نسل هاي اجتماعي در جامعه ايران با همكاري حميدرضا چاكري، با حمايت مركز هم انديشي توسعه استان اصفهان (۱۳۸۴)
۱۵- طرح پژوهشي اولويت بندي مسائل اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان به سفارش استانداري اصفهان و حمايت مركز هم انديشي توسعۀ استان اصفهان (۱۳۸۴)
۱۶- تحليل پيام هاي انتخاباتي كانديداهاي رياست جمهوري اسلامي در ايران، مرحله اول، اجرا توسط عليرضا افشاني، همكار اصلي رضا اسماعيلي به سفارش مركز آموزش عالي فرهنگ و هنر (۱) اصفهان ۳۰-بررسي نگرش هاي اجتماعي- فرهنگي در شهر اصفهان با همكاري دكتر وحيد قاسمي به سفارش دبير خانه شوراي فرهنگ عمومي استان اصفهان، ۱۳۷۹
۳۱- سنجش عملكرد سازمان بازيافت در شهر اصفهان از نظر خانواده ها و مغازه داران با همكاري آقاي وحيد قاسمي، به سفارش شهرداري اصفهان، ۱۳۷۹
۳۲- سنجش‌مشاركت‌شهروندان‌درانتخابات‌مجلس شوراي اسلامي(دوره‌ششم)وپيش ‌بيني ‌نتايج‌آن در۱۲شهراستان،به سفارش دفتر اموراجتماعي وانتخابات استانداري اصفهان۱۳۷۸
۳۳- بررس روند بهبود كيفيت مديريت آموزش در دوره هاي تحصيلي از نظر مديران موفق نواحي مناطق استان اصفهان ۱۳۷۸. به سفارش پايگاه نظر سنجي آموزش و پرورش استان اصفهان
۳۴- بررسي وضعيت اموزش هاي دانشگاهي و اشتغال فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي دانشگاه اصهفان در سالهاي ۱۳۶۵ الي ۱۳۷۲، همكار تحقيقاتي طرح پژوهشي، دانشكدۀ علوم تربيتي دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۷، اجرا شده توسط آقاي دكتر حسنعلي نصر آبادي با همكاري رضا اسماعيلي و مرتضي پدريان و دكتر علي سيادت.
۳۵- مجري طرح پژوهش ملي "مصرف كالاهاي فرهنگي خانوارهاي شهر اصفهان " ۱۳۷۸، اجرا شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به سرپرستي دكتر احمد رجب زاده
۳۶- ارزيابي مسؤولان دواير ادارات نواحي و مناطق نسبت به عملكرد كارشناسان ادارۀ كل آموزش و پرورش استان اصفهان، ۱۳۷۷، به سفارش پايگاه نظر سنجي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان با همكاري وحيد قاسمي
۳۷- بررسي و تجزيه و تحليل شرايط فرهنگي منطقه اصفهان، به سفارش دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان اصفهان، تابستان ۱۳۷۵، با همكاري آقاي مرتضي پدريان
۳۸- مجري طرح پژوهشي بررس مسايل و مشكلات ناشي از شيوه هاي موجود ادامه تحصيل فرهنگيان در دورها كارداني و كارشناسي ضمن خدمت فرهنگيان استان اصهفان به سفارش شوراي تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان و نظارت دكتر علي عطافر، بهار ۱۳۷۴
۳۹- بررسي روند جرائم و ويژگي هاي جمعيت شناختي كجروان اجتماعي در فاصله سالهاي ۱۳۷۳- ۱۳۶۳ در استان اصفهان، اجرا شده توسط جواد جوانمرد، همكار تيم پژوهش (رضا اسماعيلي) به سفارش استانداري اصفهان، سال ۱۳۷۴.
۴۰- بررسي عوامل مؤثر در جذب دانشجويان به رشته هاي دبيري در استان اصفهان به سفارش شوراي تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان، منتخب گزارش هاي برتر پژوهشي در زمينۀ آموزش و پرورش، مهر ۱۳۷۲ توسط وزارت آموزش و پرورش
۴۱- علل و عوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانش آموزان پايه اول دبيرستان هاي استان اصفهان، به سفارش شوراي تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان، با همكاري محمد كرد آبادي ۱۳۷۱.
د.مقالات
۱۷- بررسي وضعيت كتاب، كتابخانه آموزشگاهي و سنجش علايق مطالعاتي دانش آموزان در استان اصفهان، با همكاري خانم ميناكريميان، به سفارش پايگاه نظر سنجي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان (۱۳۸۳).
۱۸- گردآوري، ذخيره و جدا سازي مواد قابل باز يافت در اصفهان- ترسيم وضع موجود طرح مشكلات و پيشنهاد شيوۀ مطلوب به سفارش بازيافت شهرداري اصفهان
۱۹- تحليل وضعيت فرهنگي- اجتماعي استان اصفهان با همكاري آقاي حميد رضا چاكري‌به‌سفارش كميسيون پژوهشي‌اداره‌كل‌فرهنگ‌وارشاد اسلامي استان اصفهان، (۱۳۸۳)
۲۰- توصيف و تبيين رفتارهاي منفي در كار كنان آموزش و پرورش استان اصفهان و راهكارهاي حل يا كاهش آنها با همكاري كارشناسان و صاحب نظران آموزش و پرورش بهمن (۱۳۸۳)
۲۱- تيپولوژي مردم نسبت به انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه اصفهان،طي دومرحله در زمان پاييزوبهمن۱۳۸۲به سفارش استانداري استان اصفهان.
۲۲- سنجش مشاركت مردم در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه شهركرد، به سفارش استانداري چهار محال بختياري، بهمن (۱۳۸۲)
۲۳- سنجش ميزان مشاركت و گرايش هاي انتخاباتي شهروندان حوزۀ انتخابيه شهرستان خميني شهر در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، بهمن ۱۳۸۲، با همكاري دكتروحيد قاسمي.
۲۴- چهارمين نمايشگاه بين المللي صنايع و ماشين آلات كشاورزي، دام و طيور و دامپزشكي از بازديدكنندگان و غرفه داران، اسفند ۱۳۸۲، با همكاري دكتر وحيد قاسمي.
۲۵- سنجش گرايش و ارزيابي مراجعين و مديران شهرداري نسبت به طرح تعطيلي پنج شنبه ها، ۱۳۸۱ با همكاري دكتر وحيد قاسمي به سفارش شهرداري اصفهان.
۲۶- تحليلي بر ارزشيابي ارباب رجوع از ادارات نواحي پنجگانۀ شهر اصفهان و منطقه جي(شش مطالعه و يك جلد با هم نگري نتايج)، دي ۱۳۸۱ به سفارش پايگاه نظر سنجي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
۲۷- سنجش نيازهاي فرهنگي شهروندان اصفهان (۱۳۸۱) با همكاري دكتر وحيد قاسمي به سفارش سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.
۲۸-مجري طرح پژوهشي شهرداري، مديريت ،برنامه ريزي و توسعۀ فرهنگي، با همكاري بهرام‌كاردان وفروزان‌سلطاني به‌سفارش سازمان فرهنگي- تفريحي شهرداري اصفهان. ۱۳۸۱
۲۶ سنجش نظر بازديد كنندگان و غرفه داران دربارۀ پنجمين نمايشگاه بين المللي تخصصي مصالح تجهيزات و خدمات فني مهندسي در شهر اصفهان ۱۳۸۰، با هكاري آقاي عليرضا حق شناس، به سفارش شركت نمايشگاههاي بين المللي استان اصفهان.
۲۹- ويژگي هاي جمعيتي استان اصفهان، شوراي فرهنگ عمومي استان اصفهان، ۱۳۸۰

۱-رابطه مصرف كالاهاي فرهنگي ورفتارهاي اجتماعي شهروندان دراصفهان ، مجله علمي پژوهشي مطالعات جامعه شناختي شهري ، دانشگاه آزاداسلامي واحددهاقان ، زمستان ۱۳۹۱
۲-بررسي تجربه حاشيه نشيني ازديدگاه حاشيه نشينان ، يك مطالعه پديدارشناسانه باهمكاري مهدي اميدي ، مجله علمي – پژوهشي مطالعات شهري ، دانشگاه آزاداسلامي دهاقان –تابستان ۱۳۹۱
تحولات سياستگزاري درتئاترايران (۱۳۶۸-۱۳۸۸شمسي ) باهمكاري الهه دهقان پيشه ، مجله جامعه شناس هنروادبيات ، دانشگاه تهران زمستان ۱۳۸۹
۳-ارزيابي مصوبات دولت درباره سينما (۱۳۶۸-۱۳۸۸) باهمكاري الهه دهقان پيشه ، فصلنامه علمي – پژوهشي تحقيقات فرهنگي ، پژوهشكده مطالعات فرهنگي واجتماعي وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري بهار ۱۳۹۱
۴-بررسي جايگاه هويت فرهنگي ايران دركتاب هاي كودكان درسال هاي ۸۵،۸۰،۷۵باهمكاري ثريامعمار، صديقه رئوفي منش
۵-بررسي نقش قاچاق كالا درفرهنگ كسب وكارواحدهاي توليدي شهرستان يزد ، مجموعه مقالات همايش راهبردهاي نوين درپيشگيري ومبارزه باقاچاق كالاوارز ۱۳۹۰ دفتررياست جمهوري
۶-ويژگي هاي رواني ، شخصيتي روح هاي ناسازگار وسازگاري زناشويي آن هادرايران وتورنتو باهمكاري محسن گلپرور- ژاله طاهري زاده – فصلنامه علمي – پژوهشي ، خانواده پژوهشي تابستان ۱۳۹۱
۷-نقش هوش فرهنگي درمديريت سازماني باهمكاري محمدنيكبخت ، مجله احيا، تابستان ۱۳۹۰
۸- سرمايه اجتماعي و تحقق برنامه چشم انداز جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه دريچه، تابستان ۱۳۸۷
۲۹- خانواده مهمترين گروه مرجع و گروه درد دل دختران با همكاري خانم مهناز رضائي، ارائه به همايش خانواده و آسيب هاي آن، سازمان ملي جوانان، شعبه استان چهار محال بختياري، تابستان ۱۳۸۷
۱۰- نياز هاي فرهنگي آموزشي و اجتماعي دختران نوجوان با همكاري آقاي كامران ربيعي، فصلنامه كتاب زنان، تابستان ۱۳۸۷
۱۱- انتخاذ رويكرد جامعه محور، حلقه اتصال برنامه ريزي درسي آشكارو پنهان جهت ارائه به همايش برنامه ملي درسي، وزارت آموزش و پرورش، تابستان ۱۳۸۷
۱۲- روان شناسي اجتماعي- سياسي و مسايل محوري آن با تاكيد بر انتخابات، فصلنامه دريچه، شماره زمستان ۱۳۸۶
۱۳- انتخابات مجلس شوراي اسلامي و راي آفرين شبكه هاي سنتي و نوين ارتباطي، فصلنامه دريچه شماره پائيز ۱۳۸۶
۱۴- انگيزش در آموزش و پرورش در نظريه و عمل، فصلنامه علمي و ترويجي معلم آينده، شماره اول- زمستان ۱۳۸۶
۱۵- فرهنگ و مولفه‌ها و شاخص سازي فرهنگي،فصلنامه فرهنگ اصفهان،شماره۳۳و ۳۴، زمستان ۱۳۸۵، پذيرفته شده در اولين همايش مهندسي فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۱۶- فرهنگيان و نا برابري اجتماعي، زمينه ها و راه حل ها، فصلنامه دريچه، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۸۵
۱۷- جايگاه تفريح و اوقات فراغت در جامعه ايران، با همكاري آقاي حمدالله‌جاويدان، فصلنامه فرهنگ اصفهان، شماره ۲۲، تابستان ۱۳۸۵
۱۸- سطح بندي سرمايه اجتماعي در شهرستانهاي استان اصفهان،با همكاري وحيدقاسمي و كامران ربيعي، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، شماره ۲۳، زمستان ۱۳۸۵
۱۹- بررسي رابطۀ رفاه اجتماعي با سرمايه اجتماعي در فرآيند توسعه برگرفته شده از پايان نامه، محله پژوهش علوم انساني دانشگاه اصفهان (۱۳۸۵)
۲۰- بررسي نيازهاي تفريحي شهروندان اصفهاني- ارائه شده در اولين همايش ملي تفريحي وشادماني برگزارشده توسط دانشگاه اصفهان و شهرداري اصفهان، خرداد ماه ۱۳۸۵
۲۱- مقاله «فرش و فرهنگ»، نشريه بين المللي هنر پارسي، تابستان ۱۳۸۵
۲۲- توسعۀ‌مديريت‌دانايي محور كشور با توجه به الگوهاي شبيه ساز اقتصادي- اجتماعي پنجمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن با همكاري ايمان باستاني فر، ۱۳۸۴
۲۳- ارائه مقاله فرا تحليل عوامل موثر بر شركت در نماز جماعت، همايش نماز ستون دين، دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان
۲۴- the effect knowledge based cooparative on the reginal eco-social development XXI International co-operatives Research Conference the contribvtiony of cooperatives to community culture In the. ۱۴ the august ۲۰۰۵. by Iman Bastani and Reza Esmaili
۱۲۵- توسعۀ مبتني بر دانايي در چشم انداز ايران آينده، ارائه شده به همايش ملي چشم انداز توسعه بيست ساله در ايران، ارديبهشت ۱۳۸۴.
۲۶- تحليل محتواي نشريات محلي استان اصفهان با تاكيد بر ويژگي هاي تخصصي روزنامه نگاري، با همكاري شهيندخت عالي، نشريه پيمايش، ويژه نامه هفته پژوهش مركز آموزش عالي علمي- كاربردي فرهنگ و هنر اصفهان،۱۳۸۴
۲۷- توسعۀ فرهنگي، فصلنامۀ احياء، شماره هاي يازده و دوازده، بهار و تابستان ۱۳۸۴.
۲۸- بررسي وضعيت كتاب، كتابخانۀ آموزشگاهي و سنش علايق مطالعات دانش آموزان، فصلنامۀ فرهنگ اصفهان شماره ۳۰ و ۲۹ پاييز و زمستان ۱۳۸۳.
۲۹- بررسي شان و موقعيت اجتماعي معلمان از ديدگاه دانش آموزان مدارس راهنمايي و متوسط شهر اصفهان با همكاري افسر قاسمي نژاد، نشريه آموزه، شماره ۲۳، پائيز ۱۳۸۳
۳۰- گسست نسل ها در جامعۀ شهري ايران، نشريۀ فرهنگ و پژوهش، شماره ۱۸۸، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارديبهشت ۱۳۸۴.
۳۱- برري تحليل پايان نامه هاي دانشجويان دوره كارشناسي مراكز آموزش عالي فرهنگيان استان اصفهان، مجلۀ دانش و پژوهش در علوم تربيتي، تابستان ۱۳۸۴، با همكاري غلامعلي يوسلياني
۳۲- راهبردهاي فرهنگي و اجتماعي سازماندهي ترافيك شهري، ارائه شده به سمينار تأثير آموزش فرهنگ ترافيك به كودكان در ساماندهي ترافيك شهري، برگزار شده توسط معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان.
۳۳- برنامه ريزي فرهنگي، فصلنامۀ فرهنگ اصفهان، شماره ۲۵و۲۶، زمستان ۱۳۸۱.
۳۴- فرهنگ و فاصله گيري نسلي، فصلنامۀ فرهنگ اصفهان شماره نوزده، بهار ۱۳۸۰
۳۵- راهبردهاي آموزش اجتماعي به منظور پيشگيري از اعتياد ارائه شده در سمينار پيشگيري از اعتياد، اسفند ۱۳۸۱.
۳۶- جهاني شدن فرصتها و تهديدهاي ناشي از آن، نمايۀ پژوهش وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شماره ۲۳، پاييز ۱۳۸۱.
۳۷- كنكور در ترازوي نقد و داوري دانشجويان و دانش آموزان، سمينار بررسي روش‌ها و مسائل آزمون هاي ورودي دانشگاهها، سازمان سنجش وزات علوم، تحقيقات و فناوري با همكاري دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتي و سازمان آموزش و پرورش ۱۳۸۱.
۳۸- بررسي نگرش هاي اجتماعي ،فرهنگي مردم شهر اصفهان، فصلنامه آموزش شماره ۱۰،تابستان ۱۳۸۰.
۳۹- فرهنگ و جنسيت، فصلنامه فرهنگ اصفهان، شماره ۱۶، تابستان و زمستان ۱۳۷۹.
۴۰- تئاتر، الگوي تحليل كنش هاي اجتماعي، ويژه نامه جشنوارۀ دوازدهمين جشنواره تئاتر استان اصفهان، آبان ۱۳۷۹.
۴۱- فرهنگ و نقش آن درجهان آينده، فصلنامه فرهگ اصفهان، شماره ۱۵- بهار ۱۳۷۹.
۴۲- جهان‌اينده ازمنظرچندآينده نگربرجستۀ‌غربي،فصلنامۀ‌فرهنگ‌اصفهان،زمستان ۱۳۷۹.
۴۳- تشكيل و تقويت انجمن هاي علمي- دانش آموزي، راهبرد مطلوب ارتقاي فرهنگ پژوهش با همكاري احمد رضا زماني، مجلۀ آموزه، شمارۀ۵.
۴۴- تحليل محتواي متون كتب فارسي دورۀ ابتدايي از نظر مقوله هاي ارزشي و اطلاعاتي، رشد معلم، مجموعۀ مقالات نقد و بررسي كتابهاي درسي.
۴۵- توصيفي از وضعيت خانواده در استان اصفهان، ارائه شده در همايش نهاد خانواده، مسؤوليت هاو نقشها- ارديبهشت ۱۳۷۸. اصفهان.
۴۶- ويژگي هاي جمعيتي استان اصفهان، سمينار پيامدهاي ناشي از رشد جمعيت در استان اصفهان، دي ۱۳۷۵، دانشكدۀ علوم تربيتي دانشگاه اصفهان.
۴۷- مواريث فرهنگي، ابعاد و راهبردهاي آشناسازي با آن از نظر جوانان و دبيران، ارائه شده در گردهمايي شوراي عالي جوانان، اصفهان آذر ۱۳۷۵.
۴۸- محدوديت ها و تنكناهاي پژوهشي دانشجويان در دوره دكتري و كارشناسي ارشد دربررسي آسيب‌هاي‌رواني- اجتماعي دراستان اصفهان،ارائه شده دراولين‌گردهمايي بررسي مسائل پژوهشي استان اصفهان،دانشگاه آزاد اسلامي،واحدخوراسگان،خردادماه۱۳۷۵.
۴۹- بررسي خطابه هاي مجالس عزاداري امام حسين (ع) از نظر مردم با همكاري مرتضي پدريان مجلۀ فرهنگ اصفهان.
۵۰- سنجش آگاهي هاي مردم در ابعاد مختلف قيام عاشورا با همكاري مرتضي پدريان، ارائه شده در دومين كنگره بين المللي امام خميني (ره) و فرهنگ عاشورا، خرداد ۱۳۷۵
۵۱- سير تاريخي انديشه جامعه شناختي و تجزيه و تحليل پديده هاي اجتماعي با نگرش سيستمي، انتشارات آموزش ضمن خدمت اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان، فروردين ۱۳۷۳.
۵۲- شكاف و فاصلۀ بين بلوغ اقتصادي و بلوغ جنسي، عمده ترين مسأله اجتماعي در امر ازدواج جوانان، سمينار جوانان، ازدواج و خانواده، مهر ۱۳۷۳، استانداري استان فارس.
۵۳- چگونگي تدوين و تنظيم طرح تحقيق در رشته هاي علوم رفتاري، انتشارات مركز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان اصفهان ۱۳۷۲.
۴۷- وضعيت آموزش و پرورش عشاير كوچ كنندۀ ايران، منتشر شده در شماره هاي ۱۵۹ الي ۱۶۲ مجلۀ جهاد، ماههاي آذر و دي ۱۳۷۱ و خرداد و تير ۱۳۷۲.
۴۸- علم، دانش و صنعت تعليم و تربيت از نظر اين خلدون، زمستان ۱۳۷۱.
ه- راهنمايي پروژه هاي تحقيق
راهنمايي بيش از ۷۵ پروژه دانشجويي در سطح ليسانس در رشته هاي علوم تربيتي و علوم اجتماعي و ناظر ۱۲ پروژه تحقيق متعلق به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان. كه اهم آنها به شرح ذيل مي باشد:
• بررسي مسايل و مشكلات اجراي دوره هاي ادامه تحصيل نيمه حضوري كارداني و كارشناسي ضمن خدمت فرهنگيان اصفهان از ديدگاه دانشجويان و مدرسين، به سفارش شوراي تحقيقات آموزش پرورش استان اصفهان مجري طرح خانم اشرف مير حيدري
• ناظر طرح پژوهشي "بررسي راههاي تحقق اهداف مدرسه محوري از ديدگاه معلمان و مديران منطقه زرين شهر"، بهمن ۱۳۸۰ به سفارش شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان اصفهان، مجري طرح خانم نرگس عطريان
• ناظر طرح پژوهشي "بررسي تحليل پايان نامه هاي دانشجويان دوره كارشناسي مراكز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان استان اصفهان"، اسفند ماه ۱۳۸۱، به سفارش شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان اصفهان مجري طرح غلامعلي يوسلياني
• ناظر طرح پژوهشي "بررسي نوع و علل و ميزان گسست ارتباطي بين دانش اموزان دوره متوسط و اوليا آنها در سال تحصيلي ۸۱-۱۳۸۰ در شهر اصفهان"، به سفارش شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان اصفهان، اسنفند ماه ۱۳۸۲، مجري طرح خانم شهلا عطاپور
• ناظر طرح پژوهشي" بررسي ، مقايسه اشخاص و گروههاي مرجع رفتاري دانش آموزان دوره ابتدايي و راهنمايي در استان اصفهان در سال تحصيلي ۱۳۸۲- ۱۳۸۱"، مجري طرح خانم دكتر اكرم منتظر الظهور، به سفارش شوراي تحقيقات اموزش و پرورش
• ناظر طرح پژوهشي "بررسي نوع، ميزان و علل پديده گشت ارتباطي بين دانش آموزان دوره راهنمايي و اولياء آماري در شهر اصفهان شهريور ماه ۱۳۸۲ "مجري طرح خانم راحله سموعي به سفارش شوراي تحقيقات اموزش و پرورش استان اصفهان.
• ناظر طرح پژوهشي "بررسي انتظارات دانش آموزان از معلمين و ميزان پاسخگويي معلمين به اين انتظارات درسردوره‌تحصيلي شهرستان خميني شهردر سال۸۲-۱۳۸۱"،مجري طرح ‌آقاي‌عباس‌حداديان‌به‌سفارش‌شوراي تحقيقات آموزش‌وپرورش‌استان‌اصفهان
• ناظر طرح پژوهشي "بررسي شيوه هاي موجود و نوين مشاركت مردم در تامين منابع مالي مدارس استان اصفهان"، شهريور ماه ۱۳۸۴، مجري طرح خانم وجيهه گمينيان، به سفارش شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان اصفهان
• نقش استاد مشاور در پايان نامه هاي دانشجويي "آسيب شناسي فرهنگي زمان با تاكيد به توليدات فرهنگي شبكه هاي مختلف تلويزيون ايران از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي"، اجرا توسط خانم پري ميريك، دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان، تابستان ۱۳۸۶
• نقش استاد مشاور در پايان نامۀ" شيوه هاي استقرار فرهنگ مشتري محوري در شعب بانك ملي در تهران"، اجرا توسط امير رضا علي پور، دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان تابستان، سال ۱۳۸۶
• نقش استاد راهنما در پايان نامه "تعيين نيازهاي آموزش شهروندي در زمينه ترافيك در شهر اصفهان"، اجرا توسط آقاي حسين اميري، دانشگاه ازاد اسلامي خوراسگان، سال ۱۳۸۶
• نقش استاد راهنما در پايان نامه" تجزيه و تحليل برنامه ريزي فرهنگي پس از انقلاب اسلامي"،اراتوسط‌آقاي مهدي شاه‌نوروزي،دانشگاه‌آزاداسلامي خوراسگان ۱۳۸۷
• نقش استاد راهنما در پايان نامه "تعيين شاخص هاي توسعه فرهنگي"، اجرا توسط محسن حاج كاظميان دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان، ۱۳۸۷
• نقش استادراهنما در پايان نامه "بررسي نگرش هنر جويان به موسيقي غير بومي در هنرستانهاي شهر اصفهان"، اجرا توسط خانم آذيتا احمدي، دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان، ۱۳۸۷
• نقش استاد مشاوره در پايان نامه "نياز سنجي توسعه فضاهاي فرهنگي شهر نجف آباد در سال ۱۳۸۷ " ، اجرا توسط آقاي عليرضا مرادي ، دانشگاه آراد اسلامي خوراسگان ،۱۳۸۷
• نقش استاد راهنما در پايان نامه " گرايش جوانان استان چهار محال بختياري نسبت به سارمان ملي جوانان استان " ،اجرا توسط خانم شيوا رجايي چالشتري ،دانشگاه آزاد اسلامي دهاقان .
و- سابقه تدريس
۱- مراكز تربيت معلم: تدريس دروس مباني جامعه شناسي، روش تحقيق در علوم اجتماعي، جامعه شناسي عشايري و روستايي ويژه دوره كارداني علوم اجتماعي و درس آشنايي با مكاتب و اصطلاحات سياسي (از سال ۷۲ تا ۱۳۸۲) و از سال ۱۳۸۶ دروس جامعه شناسي فرهنگ، نظريه هاي جامعه شناسي و جامعه شناسي آموزش و پرورش
۲- مركز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان(دوره كارشناسي): دروس مباني جامعه شناسي آموزش و پرورش،روش تحقيق،آسيب شناسي اجتماعي، نظريه هاي جامعه شناسي و جامعه شناسي فرهنگي (از سال ۷۶ تا ۱۳۸۲).
۳- دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميمه: شروع تدريس از نيم سال دوم ۷۵-۷۴، دروس مباني جامعه‌شناسي‌آموزش وپرورش،روش تحقيق درعلوم تربيتي(تا نيم سال اول۸۰-۷۹)
۴- دانشگاه پيام نور خوانسار، دروس تغييرات اجتماعي، نظريه هاي جامعه شناسي، مباني جامعه شناسي عمومي در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶
۵- دانشگاه سوره واحد اصفهان: درس فرهنگ عامه، جامعه شناسي و ارتباطات، تدريس از سال ۷۶ تا ۱۳۸۳
۶- مركز آموزش عالي علمي- كاربردي فرهنگ و هنر اصفهان، دروس جامعه شناسي فرهنگ و برنامه ريزي فرهنگي و نظريه هاي جامعه شناسي، جامعه شناسي ارتباطات و نظريه هاي ارتباطات در سال ۷۹ تا حال
۷- تدريس دروس جامعه شناسي سياسي و مردم شناسي فرهنگي در گرد علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان و درس مباني جامعه شناسي گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان در نيمسان اول سال تحصيلي ۱۳۸۷- ۱۳۸۶
۸- تدريس درس جامعه شناسي در دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان از سال ۱۳۸۳ تا حال و تدريس دروس جامعه شناسي توسعه و برنامه ريزي فرهنگي در رشته برنامه ريزي فرهنگي مقطع كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان، در سال ۱۳۸۶ تا حال
ز- تجارب علمي- اجرايي
۱- مسؤول گروه علوم اجتماعي دوره متوسطه در منطقه كوهپايه اصهفان
۲- دبير انجمن علمي جوان،دانش آموزان نخبه شهر اصفهان ، ۱۳۷۲ لغايت ۱۳۷۴، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان .
۳- عضو گروه علوم اجتماعي دوره متوسطه استان اصفهان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰
۴- عضو شوراي برنامه‌ريزي اداره كل آموزش‌و پرورش استان اصفهان از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳
۵- عضوكميسيون تخصصي شوراي تحقيقات آموزش‌وپرورش استان ازسال۱۳۷۶تا حال
۶- عضوشوراي تحقيقات سازمان اموزش و پرورش استان اصفهان ازسال۱۳۸۰ تا حال
۷- عضو شوراي برنامه ريزي پايگاه نظر سنجي اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان از سال ۷۸ تا سال ۱۳۸۳
۸- عضو هيئت علمي شوراي پژوهش فرهنگ و ارشاد اسلامي از سال ۷۶ تا حال
۹- مدير گروه علوم اجتماعي مركز آموزش ضمن خدمت فرهنگيان از سال ۱۳۷۸ تا ۷۹
۱۰- دبير علمي همايش كشوري، معلم، مسؤولان، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان سال ۷۹
۱۱- دبير علمي همايش جامعه، مسؤولين و معلولين در سال ۱۳۷۸
۱۲- عضوهيئت‌علمي‌سميناركشوري‌طلاق و پيامدهاي آن،سازمان بهزيستي‌استان اصفهان
۱۳- دبير همايش گراميداشت فرهنگيان اهل قلم، آذرماه ۱۳۸۲، برگزار شده سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان .
۱۴- رئيس مركز آموزش عالي علمي- كاربردي فرهنگ و هنر اصفهان از اسفند ماه ۱۳۸۱ تا بهمن ۱۳۸۵
۱۵- قائم‌مقام‌دبيرعلمي‌مركزهم انديشي توسعه استان اصفهان ازسال۱۳۸۳تا شهريور۱۳۸۴
۱۶- عضو كارگروه اجتماعي استان اصفهان زير مجموعه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اصفهان از سال ۱۳۸۳ تا حال
۱۷- عضو شوراي فرهنگ عمومي استان اصفهان در سال ۱۳۸۴
۱۸- كارشناس ارزياب طرح هاي پژوهشي سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري اصفهان در سال ۱۳۸۴
۱۹- سردبير فصلنامه فرهنگ اصفهان در سال ۱۳۸۴
۲۰- داور جشنواره ممتازين، مبتكرين و نوآوران دانشجوي بسيجي، شاهد و ايثار گران استان اصفهان، آذرماه ۱۳۸۴، دانشگاه صنعتي اصفهان
۲۱- عضو هيئت تحريريه فصلنامه احياء متعلق به مجموعه شركت احياء فولاد از سال ۱۳۸۳ تا كنون
۲۲- عضو هيئت علمي همايش ملي تفريح و شادماني برگزار شده توسط دانشگاه اصفهان و شهرداري اصفهان، سال ۱۳۸۵
۲۳- عضو هيئت علمي چهارمين همايش سراسري رشته هاي علوم انساني و هنر عو باشگاه پژوهشگران جوان، بهمن ۱۳۸۴
۲۴- مشاورپژوهشي مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان‌ازسال۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵
۲۵- عضو كميته مشورتي صاحب نظران حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي استانداري اصفهان از سال ۱۳۸۵ تا حال
۲۶. مشاور مدير كل پژوهش و آموزش استانداري اصفهان ۱۳۸۶تا كنون
۲۷- عضو كميته برنامه ريزي طراحي رشته مهندسي فرهنگي در دانشگاه اصفهان ۱۳۸۶
۲۸- عضوگروه علمي –مشورتي اداره كل كارو امور اجتماعي استان اصفهان در سال ۱۳۸۷
۲۹- شركت در برنامه هاي متعدد صدا و سيماي مركز اصفهان به عنوان كارشناس مسائل فرهنگي و اجتماعي از سال ۱۳۸۳ تا كنون
۳۰-عضو اتاق فكرفرهنگي منطقه ۴ دانشگاه آزاداسلامي ازسال ۱۳۸۹ تاحال
۳۱-عضواتاق فكر مسايل اجتماعي استان اصفهان ازسال ۱۳۹۲
۳۲-دبيرهمايش فرهنگ وشهرسالم ، دانشگاه آزاداسلامي خوراسگان وشهرداري اصفهان – آذرماه ۱۳۸۸
۳۳-دبيرهمايش علمي رسالت دانشگاهيان درمقابل جنگ نرم ، آذرماه ۱۳۸۹ دانشگاهع آزاداسلامي خوراسگان
۳۴-عضوهيئت علمي همايش بين المللي شهروندمسئول ۱۳۹۰                                                                                    ح- نشان ها و تشويق ها
۱- مدرس نمونه استاني مراكز تربيت معلم استان اصفهان، ۱۳۷۹
۲- پژوهشگر برگزيده كشور در عرصه تعليم و تربيت، برگزار شده توسط وزارت علوم و تحقيقات و فناوري سال ۱۳۸۱                                                                                                                                                                                                                     
۳- دانشجوي نمونه مقطع دكتري دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي ۱۳۸۱- ۱۳۸۰
۴- پژوهشگر برگزيده كشور در سال ۱۳۸۳ در عرصه فرهنگ، برگزار شده توسط وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
۵- كارمند نمونه استان اصفهان- جشنواره شهيد رجائي در سال ۱۳۸۲
۶- شركت در پروژه مطالعاتي«فرهنگ‌وآموزش‌درژاپن»به دعوت‌بنيادژاپن در سال ۲۰۰۲