جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

دکتر ایرج حق شناس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دکتر ایرج حق شناس

Loading the player...

دانلود

دکتر ایرج حق شناس
فوق تخصص بیماریهای نوزادا ن  در نيمه اول تيرماه 1316 در نی ريز فارس در خانواده ای با ایمان متولد شدم، پدرم مرحوم حاج میرزا محمد حق شناس و مادرم مرحومه حاجیه رباب خانم داوری و نوه مرحوم حاج میرزا اکبر حق شناس و فاطمه بیگم طباطبائی و مرحوم حاج میرزا اسدالله داوری و زهرا بیگم مصطفوی . در سال 1349 ازدواج کرده که ثمره اين ازدواج دو دختر و يک پسر و نوه های عزيزم علی و پويا و دیانا خانم هستند که زندگی ما را شيرين کرده اند.
تحصيلات ابتدائی و سيکل را از سال 1323 تا 1333 در دبستان بختگان و دبيرستان احمد نیريز و سيکل دوم دبيرستان را از سال 1333 تا 1336 در دبيرستان شاهپور شیراز به اتمام رساندم.
تحصيلات دانشگاهی را در دانشکده پزشکی شيراز از سال 1336 تا سال 1343 گذرانده و از سال 1343 تا 1344 خدمت نظام وظيفه را بعنوان سپاهی بهداشت در توابع جيرفت و بشاگرد انجام نموده و بعلت خدمات درمانی و بهداشتی به مردم محروم آن منطقه بعنوان سپاهی نمونه معرفی گرديدم.
از سال 1345 تا 1349 بعنوان مسئول طب پيشگيری در شهرستانهای استهبان و داراب و فسا در استخدام سازمان برنامه انجام وظيفه نموده و ازسال 1349 برای ادامه تحصيل عازم آمريکا گرديدم و پس از سه سال تحصيل در ايالت ميشيگان و دو سال در ايالت تنسی و گذراندن پنج سال دوره اطفال و نوزادان و موفقيت در بورد ايالتی ميشيگان و اخذ مجوز طبابت در آمريکا،در مردادماه 1354 خدمات آموزشی و درماني خود را در بخش اطفال و نوزادان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز نموده و از تاريخ 27/03/56 لغايت 18/06/58 علاوه بر مسئوليت درمانی و آموزشی بنا به پيشنهاد جناب آقای دکتر فضل الله سرلتی مدير گروه وقت و بنيانگذار بخش اطفال دانشکده پزشکی اصفهان بعنوان معاونت گروه معرفی گرديدم.
مجددا" در تاريخ 28/08/70 بمدت دو سال و از تاريخ 24/09/76 تا اواسط سال 1382 بمدت 6 سال مديريت گروه را بر عهده داشتم.در تاريخ 31/03/76 از مرتبه دانشياری به مرتبه استادی ارتقاء يافته و علاوه بر مسئوليت گروه و مسئوليت بخش نوزادان ، مدیریت کميته ترويج تغذيه با شير مادر استان و مدیریت کميته احياء نوزادان را عهده دار بودم که با همکاری اعضاء محترم هيئت علمی گروه اطفال و اعضاء محترم گروههای بيهوشی،زنان و مامائی و همکاران محترم دانشکده پرستاری و مامائی و اعضاء محترم معاونت بهداشت و با برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر و احیاء نوزادان که جناب آقای دکتر مرندی و همکاران در ایران پایه گذاری نمودند به اجرا گذاشته شد . کارشناس اطفال در هیئت تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان طی حکم شماره 6168 در تاریخ 09/09/88
علاوه بر برنامه آموزشی ترويج تغذيه با شير مادر در استان اصفهان قسمتی از برنامه های آموزشی استانهای چهار محال بختیاری،کرمان،يزد،کرمانشاه،خوزستان و لرستان هم به عهده اینجانب بود که با همکاری اعضاء محترم هيئت علمی آن استانها انجام گرديد. در سال تحصيلی 78-77 بعنوان استاد نمونه انتخاب گرديدم و در اسفندماه 82 با تقاضای شخصی به افتخار بازنشستگی نائل آمدم