جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

دژ تاریخی گوگد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دژ تاریخی گوگد

Loading the player...

یکی از بناهای زیبا و تاریخی گلپایگان ارگ تاریخی گوگد می باشد.این ارگ دومین بنای خست و گل ایران است که تاریخ ساخت آن به چهر قرن پیش بر می گردد.بر اساس اسناد موجود نصف بنای ارگ توسط شخصی به نام علی خان به عنوان مهریه به همسر وی واگذار شده است و از این روست که برخی آن را ارگ علی خان نیز می نامند.
ارگ تاریخی گوگد در زمان جنگ و یا حمله اشرار به عنوان دژ نظامی مورد استفاده قرار می گرفته است.این بنا بین روستای سراور و شهر گلپایگان قرار دارد.و با مصالح خشت و گل ساخته شده و دارای چهار برج مدور است.
ارگ گوگد در زمان صلح به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرار میگرفته و با توجه به وضع و موقعیت ویژه خود نسبت به کاروانسرا های مجاور محل استراحت تجار سرشناس و یا حاکمان و والیان ایالات دیگر ایران بوده است.

old citadel of Googad
One of the beautiful and historical places of Golpayegan is old citadel of Googad.  According to current documents, its date back to four century ago . Ali khan is transferred half parts of building to his wife, so some called it as Ali khan citadel. The old citadel of Googad was used in war time and bandits attack as military castle. This place is located
between "Seraver" village and Golpayegan. it was decorated with mud bricks and four round tower. Googad citadel was used as caravans in peace time. Because of specific situation, it was used by famous merchants or roller in Iran