نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ديدار امام امت

بالاخره در اسفند ماه 59 چوب زيربغل را نيز كنار گذاشت و با كمي ناراحتي راه مي‏رفت و همراه با هم‏رزمانش از يكايك جبهه‏ هاي نبرد در اهواز ديدن كرد.

پس از زخمي شدن، ‌اولين‏ بار، براي ديدار با امام امت و عرض گزارش عازم تهران شد. به حضور امام رسيد و حوادثي را كه اتفاق افتاده بود و شرح مختصر عمليات و پيشنهادات خود را ارائه داد. امام امت(ره) پدرانه و با ملاطفت خاصي به سخنانش گوش مي‏داد، او و همة رزمندگان را دعا مي‏ كرد و رهنمودهاي لازم را ارائه مي‏داد.

دكتر چمران از سكون و عدم تحركي كه در جبهه‏ ها وجود داشت دائماً رنج مي‏ برد و تلاش مي‏كرد كه با ارائه پيشنهادات و برنامه‏ هاي ابتكاري حركتي بوجود آورد و اغلب اين حركت‏ ها را توسط رزمندگان شجاع و جان‏ بر كف ستاد نيز عملي مي‏ ساخت. او اصرار داشت كه هرچه زودتر به تپه‏ هاي الله ‏اكبر و سپس به بستان حمله شود و خود را به تنگ چزابه كه نزديكي مرز است، رسانده تا ارتباط شمالي و جنوبي نيروهاي عراقي و مرز پيوسته آنان قطع شود. بالاخره در سي‏ و يكم ارديبهشت ماه سال شصت، با يك حملة‌ هماهنگ و برق‏ آسا، ارتفاعات الله ‏اكبر فتح شد كه پس از پيروزي سوسنگرد بزرگترين پيروزي تا آن زمان بود. شهيد چمران به همراه رزمندگان شجاع اسلام در زمرة اولين كساني بود كه پاي به ارتفاعات الله‏اكبر گذاشت؛ درحالي كه دشمن زبون هنوز در نقاطي مقاومت مي‏كرد. او و فرماندة شجاعش ايرج رستمي، دو روز بعد، با تعدادي از جان بركفان و ياران خود توانستند با فداكاري و قدرت تمام تپه‏ هاي شحيطيه (شاهسوند) را به تصرف در آوردند، درحالي كه ديگران در هاله‏ اي از ناباوري به اين اقدام جسورانه مي‏ نگريستند.

پس از پيروزي ارتفاعات الله‏ اكبر، اصرار داشت نيروهاي ما هرچه زودتر، قبل از اينكه دشمن بتواند استحكاماتي براي خود ايجاد كند، به سوي بستان سرازير شوند كه اين كار عملي نشد و شهيد چمران خود طرح تسخير دهلاويه را با ايثار و گذشت و فداكاري جان بر كف ستاد جنگ‏هاي نامنظم و به فرماندهي ايرج رستمي عملي ساخت.

فتح دهلاويه، در نوع خود عملي جسورانه و خطرناك و غرورآفرين بود. نيروهاي مؤمن ستاد پلي بر روي رودخانة كرخه زدند، پلي ابتكاري و چريكي كه خود ساخته بودند. از رودخانه عبور كردند و به قلب دشمن تاختند و دهلاويه را به ياري خداي برگ فتح كردند. اين اولين پيروزي پس از عزل بني‏ صدر از فرماندهي كل قوا بود كه به عنوان طليعة پيروزي ‏هاي ديگر به حساب آمد.

در سي‏ ام خرداد ماه سال شصت، يعني يك ‏ماه پس از پيروزي ارتفاعات الله‏ اكبر، در جلسة فوق‏ العاده شوراي عالي دفاع در اهواز با حضور مرحوم آيت‏ الله اشراقي شركت و از عدم تحرك وسكون نيروها انتقاد كرد و پيشنهادات نظامي خود، از جمله حمله به بستان را ارائه داد.

اين آخرين جلسة شوراي عالي دفاع بود كه شهيد چمران در آن شركت داشت و فرداي آن روز، روز غم ‏انگيز و بسيار سخت و هولناكي بود.