جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

دوچرخه های اصفهان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دوچرخه های اصفهان

دوچرخه های اصفهان
در اصفهان هنوز چرخ دوچرخه های قدیمی خوب می چرخد.دوچرخه سواری در اصفهان تقریبا فرا گیر است و مردم اغلب ترجیح می دهند مسافت های کوتاه را با دوچرخه طی کنند.

 

Isfahan is still the good old bicycle wheel rotates. Bike is stuck in Isfahan almost beyond most people prefer the short distance to the bike

 

 

{rsmediagallery tags="bike" limit="21" }