جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

دوران جنینی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دوران جنینی

Loading the player...

دوران جنینی دوره ای است که در آن  رشد جنین که شامل تشکیل احشاء داخلی و اعضاء خارجی می شود حدود سه هفته بعد از لقاح اتفاق می اُفتد.
ابتدا بلاستوسیت قد می کشد و تا حدی شکل انسان پیدا می کند، بلافاصله بعد از آن لوله عصبی شامل مغز و بصل النخاع را تشکیل می دهند.
قلب و رگ های عمده جریان خون در 16تا17 روز بعد از لقاح به وجود می آیند، قلب 20 روز بعدازلقاح خون رابه درون رگ ها پمپاژ و روز بعد ازآن سلول های خون(گلبول ها)تشکیل می شدند در همان حال عروق خونی در جنین وجفت کامل می شوند.
تقریباً تمام اعضاء جنین دوهفته بعد از لقاح تاهفته دهم حاملگی تشکیل می شوند به استثناء مغز و بصل النخاع که تمام دوره حاملگی به رشد خود ادامه می دهند حتی بعد از تولد.
بیشتر مالفورماسیون های جنین در این دوره بوجود می آیند. داروها، ویروس ها و اشعه ها در این دوره بر جنین تاثیر می گذارد، بنابراین در این دوره ، مادرحامله واکسیناسیون با ویروس زنده نباید انجام دهد و همچنین داروهای غیر ضروری مصرف نکند.
در هفته12حاملگی جنین تمام حفره رحم راپرمی کند ،در هفته 14 حاملگی جنسیت مشخص می شود ودر هفته 20-16حاملگی حرکت جنین به وسیله مادر حس می شود.
در هفته 24 حاملگی جنین شانس زندگی در خارج از محیط رحم را دارد.
شش های جنین تا نزدیک به زمان زایمان به رشد خود ادامه می دهند.
مغز در تمام دوران بارداری حتی یک سال بعد ازتولد رشد وسلول های جدید تولید می کند.
جفت در حالی که رشد می کند برجستگی های ظریفی ایجاد می کند که به آنها ویلوزیند گفته می شود که به جداره رحم نفوذ ودر جداره رحم مانند شاخه درخت تکثیر پیدا می کند و بدینوسیله سطح تماس جفت و مادر زیاد می شود ، این کار مبادله بهتر مواد غذایی از مادر به جنین و دفع مواد زائد از جنین به مادر می باشد.
جفت در هفته 18 تا 20 حاملگی کامل ولی در تمام طول بارداری رشد می کند و وزن آن در هنگام زایمان حدودیک و نيم پوند(680 گرم) می باشد .