جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

دشمن شناسی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دشمن شناسی

Loading the player...


دشمن شناسی از محوری ترین بحث های دفاع از یک ملت است....
مقام معظم رهبری معتقدند : کسانی در دنیا هستند که کارهای ما را زیر ذره بین دارند و مطالعه
می کنند واز لغزش های ما خوشحال می شوند.....
نگاه کردن و چشم دوختن فقط به ضعف ها غلط است و باید دید مجموعه این تلاشها در سطح کشور
چگونه انجام می گیردوبه چه سر انجامی منتهی می شود با این نگاه وقتی به صحنه نگاه کنیم ، باید
به ایران وایرانی مسلمان آفرین گفت...........