جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

دشت شقایق نیاسر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دشت شقایق نیاسر

{rsmediagallery tags="shaghayegh" limit="21" }

گیاهی یک ساله از خانواده خشخاش باگلی سرخ رنگ است این گل بومی اروپا است ویکی از علف های هرز در کشاورزی مثلا برای ذرت است کل شقایق درایران نمادی از شجاعت وشهامت سربازان وبسیجیان دلاور شهید می باشد گل شقایق در نواحی مختلف ایران رشد می کند این گل درادبیات ایران با نام لاله وحشی وشقایق وحشی معروف است واز آن به گل همیشه عاشق یاد می کنند این گیاه اغلب یکساله وبندرت دوساله است ودارای ساقه ای با موهای سیخ پراکنده افراشته  یاگاهی نیمه افراشته ،معمولامنشعب ،واجد شیرابه سفید است گل های آن بصورت منفرد در انتهای ساقه های اصلی وشاخه های فرعی میرویند گل ها قبلاز شکوفایی آویزان می باشند به رنگ قرمز تا بنفش وبندرت سفید یا ارغوانی هستند میوه ان کپسولی شکل به درازای 10تا22میلیمتر می باشد در بیابانهای شهر نیاسر دشت های وسیعی از گل شقایق دیده می شود که بر زیبایی آن در فصل بهار می افزاید این گلها را از مزارع وباغهای نیاسر برایتان به ارمغان آورده ایم