جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

دست بوس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دست بوس

Loading the player...

فرهنگ مردم استان اصفهان  غنی است درهر شهر و روستایی رسوم خاصی وجود  دارددر   شادی های هم دیگر شرکت کردن لذت زیادی داردیکی از زیباترین آیین های ازدواج برنامه ای است که درآن  داماد برای  احترام  دست مادر زن خود را می بوسدواورا گرامی  می دارد

بعد عروس رابه خانه خود می برد. به مهمانیی که بعد از مراسم عروسی بطور ویژه برگزار می شود "دست بوس" یا "پاگشا" می گویند.

The culture of esfahan province is so rich. In the every city and village of esfahan province were special ceremony. In their happies associat have very joeis
One the most beautiful ceremony in the wedding  that is groom kisses his Mother-in-law's with honor
He has honored her Mother-in-law.Then he leades his bride into his home
The party past the weddind it's named "pagosha" or "dastbood"