سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

دستگیری اشرار حوادث اخیر در اصفهان - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

دستگیری اشرار حوادث اخیر در اصفهان

دانلود

در این ویدئو مصاحبه با اشراری را می بینیم که در حوادث اخیر اصفهان دست به آشوب و اغتشاش زدند.