جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

دستگاه بیات اصفهان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دستگاه بیات اصفهان

Loading the player...

موسیقی ایرانی از دستگاه های مختلف تشکیل می شود ،ریشه اصطلاح دستگاه به دوره ساسانی بازمیگرددو به لحاظ معنایی سه مفهوم زمان،مکان و نغمه را در خود نهان دارد ،ریشه های –ملودی هایی هستند که ترتیب کنار هم قرار گرفتنشان در دستگاه های مختلف دارد.یک دستگاه مانند سمفونی و سونات قطعه ای کامل است و تفاوت اصلی آن با موسیقی غربی در آن است که اواز در موسیقی دستگاهی نقشی اساسی و هسته به عهده دارد.بنابر این هریک از هفت دستگاه موجود در موسیقی ایرانی ،اوازی متعلق به خود دارد.
آواز اصفهان و یا بیات اصفهان از متعلقات  دستگاه همایون و یا به گمام عده ای متعلق به دستگاه شور است.
این آواز از قدیمی ترین اوازهای ایزانی است و فضای عاطفی آن حالتی میان اندوه و شادی در خود دارد.
در این اواز کلمات به صورت شمرده و ارام ادا می شود .لحن عمیق و پر احساس بیات اصفهان باعث شده است که به ان لقب اواز مناجات گونه رابدهند و مناسب ترین زمان گوش سپردن به ان را صبحگاهان بدانند .
اواز اصفهان ،پس از گذر روزگار ،به غنای خود افزوده است و همچنان میان اهل فرهنگ و عامه مردم دوستداران بسیاری دارد.


Iranian music consists of different modes. This term dates back to the Sassanid. From Meaning parts, it has three concepts of time, place, and the song hidden in it.Symphony with a device such as a piece is complete sonatas. The main difference of Western music with vocal music is the importance of music. Each of the seven units in music, singing its own. Esfahan  music or Bayat  is one of Homayoun mode or Shur. this song is one of the old Iranian music and have romantic mode between happiness & sadness. In this case, words to be spoken counted and slowly. The tone of deep and filled with stale feeling  known it as pray mode. Most appropriate time for listening to it is morning. After the passage of time, Isfahan music has added to its richness and still has many fans among people of culture and public