جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

دستها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دستها

Loading the player...

مغز نیت میکند و دست انجام میدهد.دست اراده ی از خود ندارد.فقط کاری را که مغز دستور انجام آن را داده اجرا میکند.دستها فیلم کوتاهی است در مدیوم آوانگارد دست و فعلیت های که آن انجام میدهد.کاشت درخت یکی از آثار ما تاخریست که بعد از انسان میماند و به بقیه و تنفس شهر کمک میکند.نیت کاشتن و جان بخشیدن به درخت یک نوع مهربانی است که دست میتواند آن را انجام دهد.تقابل دو نسل متفاوت در کنار هم و یاد دادن دستانی با تجربه به دستانی که تازه مهربانی را یاد میگیرند در این فیلم کوتاه دیده میشود.بازی کردن با خاک و سرشت انسان برای کودک و دیدن اینکه این خاک زندگی میبخشد بسیار جذاب نمود میکند و شاید این کودک بزرگ شدن این درخت را به فال نیک گرفته و در آینده به او اعتماد بنفسی بدهد برای آن تفکر های که در ذهنش کاشته شده اند و باور کند که آن تفکر ها چگونه میتوانند پر شاخ و برگ بشوند و میوه بدهند و برای دیگران و تنفس آنها مفید واقع شوند


Mind decide & hands do it .hands have no will of his own .it do whatever mind want. This film is about action & reaction of mind & hands. Planting the tree is residing work even after our death &helps other breathe better. Make a wish to planting is a kind decides that hands can do it .working two different generation together & learning kindness is a nice point director want to show. Soil as the inherent nature of us , revived tree, & something for game is the best part of this film. Maybe she can know growing this tree as a good luck. it can gave her good self-confidence in future for her decides. She should believes that her decide can effects others lives.