نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در خوزستـان چمران

در خوزستـان چمران


گروهي از رزمندگان داوطلب، به گِرد او جمع شدند و او با تربيت و سازماندهي آنان، ستاد جنگ‏هاي نامنظم را در اهواز تشكيل داد. اين گروه كم‏كم قوت گرفت و منسجم شد و خدمات زيادي انجام داد.

تنها كساني كه از نزديك شاهد ماجراهاي تلخ و شيرين،‌ پيروزي‏ ها و شكست‏ ها، شهامت‏ ها و شهادت‏ ها و ايثارگري‏ هاي آنان بودند، به گوشه ‏اي از اين خدمات كه دكترچمران شخصاً مايل به تبليغ و بازگويي آنها نبود، آگاهي دارند.

ايجاد واحد مهندسي فعال براي ستاد جنگ‏ هاي نامنظم يكي از اين برنامه‏ ها بود كه به كمك آن، جاده‏ هاي نظامي به سرعت در نقاط مختلف ساخته شد و با نصب پمپ ‏هاي آب در كنار رود كارون و احداث يك كانال به طول حدود بيست كيلومتر و عرض يك متر در مدتي حدود يك ‏ماه، آب كارون را به طرف تانك‏ هاي دشمن روانه ساخت، به طوري كه آنها مجبور شدند چند كيلومتر عقب ‏نشيني كنند و سدي عظيم مقابل خود بسازند و با اين عمل فكر تسخير اهواز را براي هميشه از سر به دور دارند.

يكي از كارهاي مهم و اساسي او از همان روزهاي اول، ايجاد هماهنگي بين ارتش، سپاه و نيروهاي داوطلب مردمي بود كه در منطقه حضور داشتند. بازده اين حركت و شيوة جنگ مردمي و هماهنگي كامل بين نيروهاي موجود، تاكتيك تقريباً جديد جنگي بود؛ چيزي كه ابر قدرت‏ها قبلاً فكر آن را نكرده بودند.

متأسفانه اين هماهنگي در خرمشهر بوجود نيامد و نيروهاي مردمي تنها ماندند.

او تصميم داشت به خرمشهر نيز برود، ولي به علت عدم وجود فرماندهي مشخص در آنجا و خطر سقوط جدي اهواز، موفق نشد ولي چندين ‏بار نيروهايي بين دويست تا يك ‏هزار نفر را سازماندهي كرده و به خرمشهر فرستاد و آنان به كمك ديگر برادران مقاوم خود توانستند در جنگي نابرابر مقابل حملات پياپي دشمن تا مدت ‏ها مقاومت كنند.