جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

در خانه های اصفهان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

در خانه های اصفهان

در معماری ایرانی "در" با ویژگی منحصر به فرد کوبه های مردانه و زنانه کارکردی همچون دروازه ی باغ بهشت را داشته است. در شهر اصفهان نمونه های زیبایی از آنها باقی مانده است.

In Iranian architecture "door" with the unique characteristics of male and female functions as Kobe is the gateway to the Garden of Eden.In The Isfahan City beautiful examples remain

 

{rsmediagallery tags="door" limit="21" }