جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

درخت عابد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

درخت عابد

Loading the player...

شهرزیارتی رزوه درپانزده کیلومتری شهرچادگان قرارداردویکی ازخوش آب وهواترین مناطق استان اصفهان می باشد گردشگاه های قشنگی دارد مانند بیدک که دردامنه کوه دالانکوه است وگیل آقاجی     درخت عابد هم یکی دیگرازگردشگاههای زیباودیدنی است که مناظرسرسبزوخرمی  دارد  به زبان محلی درخت عابدراعابود تولاسی می گویند این محل دردو سه  کیلومتری بیرون شهرزواره قراردارد ودربالای کوه می باشد یک چشمه جوشان  درآن جریان دارد دارای درختان کهن سالی است و تخته سنگ بزرگی برروی دوتخت سنگ دیگرقراردارد که میگویندمحل عبادت عابدی بوده است که  همیشه درآنجا به عبادت می پرداخته می گویند مردعابدروزی به بالای کوه رفته وازنظرها محوشده است


Adorer tree
The pilgrimage city Rezve is located fifteen kilometers away of Chadegan. it is one of the best place of isfahan province. it has a lot of beautiful tourist place like bidak that is located in Dalankoh or GilAghaji . Adorer tree is another beautiful place that has worth and solitary tree. In local language, adorer tree means "Abod Tolasi". This place is located 2 or 3 kilometer away of Zavare  and on the top of the mountain..There is a spring that flows there and has old trees. There is a large boulder on a flat stone. Here was a worship place that he was always there to pray.one day he go up the mountain and disappear