جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

درخت خرما - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

درخت خرما

Loading the player...

در خانه ای از اهالی مدینه درخت خرمایی وجود دارد که این درخت ارثیه اجدادی مردی است که صاحب خانه نیست  و هر بار بدون اجازه وارد خانه می شود و ازخرمای درخت می خورد . روزی صاحب خانه عصبانی می شود و با آن مرد درگیر می شود که چرا بدون اجازه خانواده ی او وارد حیاط می شود. مرد صاحب خانه نزد پیامبر(ص) می رود وداستان را برای ایشان نقل می کند ، پیامبر به او می گوید حق با تو است و نزد مرد می روند تا درخت را از او بخرند مرد رضایت نداد و گفت درخت را نمی فروشد ، پیامبر نیز به مرد صاحب خانه می گوید برو و درخت را از ریشه قطع کن .
مرد صاحب خانه هم همین کار را می کند صاحب درخت که این موضوع را می فهمد عصبانی می شود و صاحب خانه می گوید این حکم پیامبر است و حکم پیامبر حکم خداست ،مرد ناراحت می شود و نزد پیامبر می رود واز پیامبر می خواهد او را ببخشد اما پیامبر به او می گوید از خداوند بخواهد که او را ببخشد

عوامل برنامه

تهیه کننده : سید محمود صائمین

کارگردان : امیر رخ فروز ، رسول شیری ، سعید حسنی

نویسنده : احمد فخار پور ، سید کاظم صائمین ، نسرین عزتی