جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

خیمه - نمایش محتوای صدا

 

 

خیمه

Loading the player...
خیمه

خیمه عنوان برنامه ایی رادیویی است که در 13 قسمت 90 دقیقه ایی و بصورت گفتگو محور است و در دهه اول محرم تهیه وپخش می شود. برنامه خیمه به معرفی هئیات مذهبی وعزاداری امام حسین (ع) ویارانش در اصفهان می پردازد و با رویکرد اجتماعی مذهبی سعی دارد برای مخاطب نگاهی نو به قیام عاشورا ایجاد کند تا در جریان زندگی روز مره تحت تاثیر این نگاه و نگرش جدید به فعالیت بپردازد .در بخشهای مختلف این برنامه به آسیب شناسی عزاداریها می پردازد در قسمتی دیگر از برنامه خیمه به شرح مفاهیمی چون توفیق ،حرکت ،مفهومی زندگی ،تصمیم و انتخاب از منظر اجتماعی می پردازد که همه این موضوعات در جهت رشد و تعالی در لوای قیام عاشورا است .

تاریخ تولید: 1394

 تهیه برنامه با شرکت گروهی از برنامه سازان رادیو تهیه شده است .

گوینده : محمد رضا کبیری