جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

خوشه های تلاش - نمایش محتوای صدا

 

 

خوشه های تلاش

تهیه کننده : مجید اسدی

گزارشگر :عبدالوهاب دریاب

برنامه خوشه های تلاش 130قسمت 10 دقیقه ایی با ساختار کلامی آوایی است که در صدای مرکز اصفهان تهیه و روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه  راس ساعت 17:45 دقیقه پخش می شود .این برنامه سعی دارد با استفاده از گزارش،آموزش ورشهای  مختلف کشاورزی را به مخاطبین ارائه نماید.

 
موضوعات مهمی که در برنامه به آن پرداخته می شود و اهداف مهم برنامه  است عبارتند از: آشنایی عامه مردم به ویژه کشاورزان و دامپروران با مسائل کشاورزی و دامپروری ، تولید محصولات کشاورزی با کیفیت مطلوب ،ارتقای دانش کشاورزی روستائیان و کشاورزان استان ، ترویج روش های جدید آبیاری ،اطلاع رسانی در باره بیماری های دامی بستر سازی برای تولید محصول سالم.

آیتمهای برنامه عبارتند از : مصاحبه با کشاورزان و دامپروران ، کارشناسی ، متن ، موسیقی.

با توجه به اهمیت کشاورزی در استان و مباحث مختلف کشاورزی تولید برنامه ای با محوریت مباحث مختلف در این زمینه لازم به نظر می رسد.

 

سال تولید: 1396