جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

خنچه عقد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خنچه عقد

Loading the player...

درمراسم عقد،دراصفهان آیین خاصی برگزارمی شود.
شب قبل عقد ازطرف داماد هدایایی رابرای خانواده عروس می فرستندوروزجشن عقد همه جارابا چراغهای رنگی وگل وتابلوهای نقاشی تزیین می کنند وازبستگان عروس وداماد باشربت وشیرینی ومیوه وبستنی پذیرایی می کنند. وهمه مهمان ها شادی می کنند و خوشحال هستندوپیوند نوراتبریک می گویند. همه جا پرازنوروگل و سبزه است. وهمه شادمان وخندان می باشند به تازگی با کیک هم از مهمانها پذیرایی می کنند ویک روز به یاد ماندنی میشود.


Wedding ceremony a special ceremony held in Isfahan. The night before the wedding, Wedding gifts for the bride's family Send by the groom. All homes are decorated with lights and colorful paintings of flowers. All guests are happy. And congratulate the bride and groom. The guests will be treated to cookies, juice, fruit and ice cream. Guests will experience the memorable day. The ceremony lasts for several days in some cities. Next day the bride family Send  gifts to groom's family