جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

خلوت نشین - نمایش محتوای موسیقی

 

 

خلوت نشین

خدایا خدایا خدایا
آنکه از دل قرارم ربوده
ز حالم خبردارد آیا
سفر کرده ی نازنینم
دیده بر حالم آیا گشوده
پری روی خلوت نشینم
چه باشد خدایا که از در درآید
جمله ی غم ها سرآید
به مهر جمالش چراغی فروزد
ظلمت شب را بسوزد
من به داغت لاله بودم، نبودم
همچو نی پر ناله بودم، نبودم
دیده گر شد بی نصیب از روی تو
هرسحرمی جویم از گل بوی تو
بر سر راهت نشینم بیقرار
تا که پیغامی رسد از کوی تو
پرده یکسو بزن نازنینا
نرخ یوسف شکن مهجبینا
ببین آنکه پرورده داغ تو را
ز هر کوچه گیرد سراغ تو را
که از دل فروزد چراغ تورا
چه باشد نگارا نگاهی کنی
نگاهی به گم کرده راهی کنی
به آن دل که جوید پناهی کنی
پرده یکسو بزن نازنینا
نرخ یوسف شکن مهجبینا