جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

خطی و خطرات زندگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خطی و خطرات زندگی

Loading the player...

 

 

 

خطي(کرم درختي) بدنبال تعريف زندگي مي گردد ودر بيابان خشک به خارهايي مي ر سد که خشمگين هستند و سرهمديگر فرياد ميزنند و هر چه خطي مي خواهد با آنان صحبت کند   و متوجه نمي شوند و از آنجا دور مي شود  که ناگهان پرنده اي قصد شکار خطي مي کند که به کمک خارهاي بيابان( گونها) نجات پيدا مي کند  و خطي  يک تعريف از زندگي را مواجه شدن با خطرات ميابد و همدلي آنان براي نجاتش که تا دقايقي پيش خشمگين بودند ودر ادامه يکي از خارهاي گون اشاره مي کند که من از پرنده نفرت دارم و براي خطي سوال مي شود که نفرت چيست و در جواب مي شنود که نفرت يه چيزي شبيه زندگي است و تو براي هميشه از پرنده نفرت داري و  از او فراري هستي و براي فهميدن زندگي بايد عمر هزار ساله شبيه ما گون ها داشته باشي که تو نداري