جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

خطبه ها و نکته ها - نمایش محتوای صدا

 

 

خطبه ها و نکته ها

 تهیه کننده : محمد صالحی

نویسنده : هاجر ابراهیمی

گوینده : مسعود طاهری نسب

گزارشگر : محمود بلیغیان ، مسعود شاهنگی

برنامه خطبه ها و نکته ها 48 برنامه 30 دقیقه ایی با ساختار  کلامی پیامی است که دربخشی از آن به نکاتی از خطبه هاي نماز جمعه شهرستانها ي استان پرداخته مي شود . با انتخاب پخش خطبه اول نماز جمعه به موضوع دین -اخلاق و به طور کلي به موضوعات معارف اسلامي و فرهنگي و اجتماعي توجه مي شود و در پخش خطبه دوم به مناسبتهاي هفته و مسائل سياسي کشور و استان و طرح مشكلات و معضلات فرهنگي و اجتماعي شهرستانها ائمه جمعه مي پردازند . در متن برنامه نيز به طور مختصر و کوتاه به موضوعات فوق توجه مي شود . دستاوردهاي انقلاب اسلامي و موفقيت در زمينه هاي مختلف و در مناسبتهاي خاص تاریخ انقلاب اسلامي مورد بررسي و تجزیه و تحليل قرار مي گيرد .که این آگاهي بخشي و توجه به موفقيتها باعث افزایش اعتماد عمومي روحيه خود باوري و اميد آفریني مي شود توجه به اهميت خطبه هاي نماز جمعه در اسلام ، رسانه هاي گروهي ضرورت این برنامه را در برنامه های رادیویی استانی لازم دانسته و با انتقال مباحث بيان شده در خطبه ها به افراد جامعه در این زمينه به پخش قسمتي از خطبه هاي نماز جمعه شهرستانهاي اصفهان اقدام نمودند تا مخاطبين با اهداف برنامه هاي معارفي ،سياسي و اجتماعي مطرح شده در خطبه ها آشنا شوند.

سال تولید: 1395