جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

خطبه های نماز جمعه کاشان - نمایش محتوای صدا

 

 

خطبه های نماز جمعه کاشان

تهیه کننده : رضا نوایی

ادیت وتدوین : محمد رضا نوریان

برنامه خطبه های نماز جمعه کاشان 52 برنامه 60 دقیقه ایی است که به موضوع دین و اخلاق می پردازد و به طور کلي به موضوعات معارف اسلامي و فرهنگي و اجتماعي توجه مي شود و در پخش خطبه دوم ائمه جمعه به مناسبت هاي مختلف به  مسائل سياسي کشور و استان و طرح مشكلات و معضلات فرهنگي و اجتماعي شهرستانها می پردازند.
در متن برنامه نيز به طور مختصر و کوتاه به موضوعات فوق توجه مي شود . دستاوردهاي انقلاب اسلامي و موفقيت در زمينه هاي مختلف ، و در مناسبتهاي خاص تاریخ انقلاب اسلامي مورد بررسي و تجزیه و تحليل قرار مي گيرد . که این آگاهي بخشي و توجه به موفقيتها باعث افزایش اعتماد عمومي روحيه خود باوري و اميد افریني مي شود

سال تولید: 1396