Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

خسارت هزار میلیارد ریالی به باغهای سیب درختی

خسارت هزار میلیارد ریالی به باغهای سیب درختی


خشکسالی وخسارت هزار میلیارد ریالی به باغهای سیب درختی استان اصفهان

خشکسالی و کمبود آب موجب خسارت هزار میلیارد ریالی به باغهای سیب درختی استان اصفهان شد . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان گفت: کمبود آب وهمچنین سرمای دیررس بهاره وتگرگ در برخی از مناطق استان موجب کاهش 30 درصدی تولید سیب در استان اصفهان شده است . احمدرضا رییس زاده وسعت باغهای سیب استان را 21 هزار و 513هکتار اعلام کرد و افزود: بیش از 19 هزار هکتار آن به سیب های پاییزه رقم رد، دلیشز و گلدن اختصاص دارد . وی با اشاره به آغاز برداشت سیب درختی پاییزه از اواخر شهریور گفت: پیش بینی می شود برداشت سیب پاییزه امسال به 200هزار تن برسد که همچون سال گذشته 30 در صد در مقایسه با دراز مدت کاهش داشته است . رییس زاده افزود: 90درصد تولید سیب درختی استان به شهرستان سمیرم اختصاص دارد که طبق قراردادباکشاورزان سمیرم امسال 50تا60 درصد آن به خارج از کشور صادر می شود