جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

خرگوش توپولی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خرگوش توپولی

Loading the player...

قصه های مادر بزرگ ها در اصفهان از یاد رفتنی نیست .همه ما به خاطر داریم آن قصه های شیرین را وصدای گرم مادر بزرگ را که برایمان قصه می گفت. یکی از این قصه های قشنگ قصه خرگوش تپلی است .خرگوش تپلی فرزندانش را در لانه گذاشته بود   تا برود وبرایشان غذا بیاورد که روباه می آید وچند تای آنها را می خورد  خرگوش  با   دیگر خرگوش های محل خود همدست می شود . ونقشه قتل روباه را می ریزند . چاهی می کنند وروی آن را با شاخه های درخت وپوشال می پوشانند .وآخرین بچه اش  را   روی   آ ن   می نشاند .وقتی روباه می آید تا آن بچه را هم بخورد .  در چاه می افتد  و برا ی همیشه از شرش خلاص  می شوند.