جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

خاک پاک - نمایش محتوای صدا

 

 

خاک پاک

Loading the player...
خاک پاک

برنامه برآستان نیاز بر آن است که به معرفی تکایای دوره های مختلف تاریخی و معرفی مشاهیر و عرفانی آرمیده در این تکایا بپردازد.
این برنامه از آغاز به معرفی تکایای دوران دیلمان پرداخته ودر حال حاضر به تکایای دوران صفویه پرداخته البته تمرکز این برنامه بر تخت فولاد است که با همکاری مجتمع فرهنگی تخت فولاد صورت گرفته است و جهت  دستبابی به اطلاعات لازم ،خانم زینعلی وآقایان دکتر علی اکبر جعفری و سید احمد عقیلی همکاری نمودند .
عوامل برنامه
تهیه کننده و نویسنده : فرحناز میر فندرسکی
گوینده : معین وصال