جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

خانه سرهنگ حاج اسماعیل خان نیک آباد جرقویه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خانه سرهنگ حاج اسماعیل خان نیک آباد جرقویه

دانلود

شهر نیک‌آباد شهری است در بخش جرقویه سفلی شهرستان اصفهان استان اصفهان ایران.

در این شهر خانه ای  با قدمت سیصد ساله وجود دارد که به نام خانه حاج اسماعیل خان سرهنگ معروف است وومساحت کلی آن حدود 2400متر مربع بوده است و دارای گذر آب قنات بوده است  هم اکنون در اختیار نوه حاج رضا خان قرار دارد . این خانه درگذشته از سه بخش تشکیل شده بود ه است ودر مرکز شهر در کنار مسجدجامع وحسینیه نیک آباد و رودخانه واقع  شده است . از این خانه بزرگ اکنون جزو دو بخش باقی نماند ه است که بخش باقی مانده دارای بهار خانه می باشد خانه بزرگ قدیمی دارای خلوت خانه ومحل پذیرایی از مهمان ها بود ه است ودارای اسطبل و سر طویله برای نگهداری احشام واسب بوده است دو اتاق پنج دری داشته ونهر  آب مزرعه چارچی از وسط ا ن می گذشته این خانه پایگاهی بوده در مرکز شهر و مسجد جامع قدیمی وحمام در کنارش بوده است خانه هم اکنون دارای هشتی کوچک ودالان می باشد سر در ب زیبای خانه هنوز خود نمایی می کند ویاد وخاطرات گذشته را در اذهان پیرا ن شهر زند ه می کند بر بالای دیوار ها وسر درب خانه کنگره از خشت پخته قرار دارد که زیبایی خاصی به این خانه تاریخی بخشیده است . اتاق های خانه فعلی دو اتاق در جانب شمال و یک اتاق در جانب جنوب می باشد که سه در ب چوبی زیبا با شیشه های رنگی است که گویا از روسیه وآلمان در گذشته به ایران آورده می شده است . سنگ فرش حیاط خانه از آجر یا خشت می باشد خانه دارای حوض وفواره بوده است و همچنین چاه منبع آب داشته است هنوز درخت مو صد ساله این خانه سالی دو بار انگورمی دهد . خانه سرهنگ حسین علی خان کفرانی ومیر پنج  به اسماعیل خان وبه پسرش به ارث رسیده است بهار خانه این خانه قدیمی مانند باد گیر های شهر یزد فضای زیرین آنرا خنک می کند این خانه گوشواره هایی داشته ودر های چوبی ان هنوز پابر جاست و قفل ولولا ی برنجی دارد