جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

خانه تاریخی پیرنیا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خانه تاریخی پیرنیا

Loading the player...

خانه تاريخی پيرنيا
خانه تاريخی پيرنيا به عنوان يکی از مهمترين مساکن سنتی شهر نائين  الگوی مهم معماری و هنری خانه های تاريخی منطقه و کوير مرکزی ايران محسوب می گردد.اين خانه متعلق به دوران صفويه بوده و از اجزاء مختلفی از جمله ورودی ، دالانهای متعدد ، هشتی ، غلامگردش، ايوان شاه نشين ، اتاق نشيمن ، گودال باغچه ، باغ و بخشهای مختلف ديگر تشکيل شده است .
اين بنا از مجموعه خانه های متعددی تشکيل می شده که هرکدام با کاربردی متفاوت و مخصوص ازجمله اندرونی ، بيرونی ، حياط خلوت و ... ساخته شده است. اين خانه به عنوان خانه حاکم نائين بوده و در ابتدا شخصی به نام قاصی نور الهدی در اين خانه زندگی می کرده و در دوره قاجار به خاندان پيرنيا رسيده و شخصی به نام ميرزا احمد خان پيرنيا حاکم نائين در اين خانه زندگی می كرده است .
از مهمترين ويژگی هنری خانه تاريخی پيرنيا وجود نقاشيهای ديواری و گچبري های بسيار زيبای آن که در ايوان شاه نشين ، اتاق تشريفات و اتاق مخصوص حاکم بوده می توان ياد نمود .
اين گچبريها در قسمت فوقانی بخشهای ذکر شده را شامل گرديده که در آن کتيبه هائی با اشعار مختلف عظمت معماری و هنر را نشان می دهد.
اين گچبريها شامل قابهای متعددی بوده و داستانهای هفت پيکر نظامی شامل: داستانهای خسرو و شيرين ، يوسف و زليخا ، صحنه های شکارگاه ، داستانهای عاشقانه و خيالی را به نمايش گذاشته و ترکيب تزئينات معماری و گچبریها و نقاشيها، زيبائی زايدالوصفی را به تصوير کشيده است.
از ديگر تزئينات اين بنا می توان به تزئينات معماری،کاربندی ها ، يزدی بندی هاو رسمی بندی ها اشاره نمود.
درنقاشيهای موجود درقسمتهای مختلف اين بنا نقوش گياهی، هندسی ، گل و مرغ ، اژدها و حيوانات مختلف زيبائی آن را دو چندان نموده است .
يکی از بخشهای مهم اين بنا ، وجود فضای گودال باغچه در مرکز حياط بوده که به عنوان تابستان نشين خانه و جهت دسترسی به آب قنات حفر گرديده است .  
اين خانه در سال 1349 توسط وزارت فرهنگ و هنر خريداری و پس از انجام مرمتهای مورد نياز در اسفند ماه سال 1373 به موزه مردم شناسی کوير نائين تبديل گرديد که درآن مردم از طريق اشياء ، لوازم و وسايلی که در جای جای فضاهای خانه و ويترينها قرارگرفته با فرهنگ مردمان کوير و حاشيه کوير ، زندگی کويری ، وسايل کشاورزی ، ادوات و وسايل نظامی ، پوشاک ، صنايع و حِرَف دستی و هنرهای سنتی ، آداب و رسوم و اعتقادات مردمان بومی منطقه آشنا می شوند.
بناي تاریخي خانه پیرنیا با توجه به ویژگي و اهمیت آن به عنوان مهمترین خانه تاریخي شهر نایین و همچنین وجود موزه مردم شناسي كویر نایین در آن یكي از مهمترین جاذبه هاي گردشگري براي گردشگران محسوب گردیده و سالانه بیش از 50 هزار گردشگر خارجي و داخلي از آن بازدید مي نمایند .در نوروز سال جدید نیز این بناي تاریخي به صورت كامل با برنامه هاي ویژه و ایجاد نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستي،برنامه مشاعره،موسيقي سنتي،پخت نان و شيريني محلي در آن و ... در خدمت گردشگران و مهمانان نوروزي مي باشد. در ايام نوروز سال 1390 بيش از 15 هزار گردشگر از اين موزه و بناي تاريخي بازديد كردند.
از جمله اشياء نمايش داده شده در موزه مردم شناسي كوير به شرح ذيل مي باشد.
كوزه هاي قديمي متعلق به دوره ايلخاني
كتيبه چوبي مسجد باباعبدالله متعلق به دوره ايلخاني
زيلوي قديمي با قدمت چهارصد سال متعلق به دوره صفوي
درب چوبي دو جداره قديمي متعلق به خود بنا با قدمتي بيش از سيصد سال
كوزه ها و ابريق هاي قديمي متعلق به دوره قاجار،صفوي و ماقبل
پيه سوز و وسايل روشنايي متعلق به دوره قاجار
سماور برنجي متعلق به دوره قاجار
قهوه جوش مسي متعلق به دوره قاجار
سيني برنجي متعلق به دوره قاجار
آفتابه و لگن مسي متعلق به دوره قاجار
جلد تپانچه و باروت دان چرمي متعلق به دوره قاجار
كلاه خود آهني متعلق به دوره قاجار
زره فولادي متعلق به دوره قاجار
سپر،شمشيرو خنجر فولادي متعلق به دوره قاجار