خانه تاریخی جلالی تودشک

خانه تاریخی جلالی با ۸۵۰متر مساحت در داخل بافت سنتی محله تودشکچویه شهر تودشک قراردارد. تاریخ ساخت این بنا مربوط به دوره پهلوی اول است.ساختمان از چهار طرف به گذر منتهی میشود ۱۴ اتاق دارد ساختار ان درونگراست دارای اتاق های  دو دری وپنج دری است .دارای هشتی دالان ودهلیز است .دربهای اتاقها ودرب ورودی چوبی قدیمی ودارای شیشه رنگی است . در داخل ساختمان حوض اب مطبخ ونانوایی پیش بینی گردیده است .این بنا پس از تملک توسط خانواده جلالی در حال حاضر درحال بازسازی ومرمت است تا با عنوان هتل واقامتگاه سنتی تک تکو مورد استفاده گردشگران خارجی قرار گیرد .واژه تک تکو همان کوبه روی درب های قاجاری است که به زبان محلی تک تکو نام دارد .پیشرفت فیزیکی پروژه مرمت در حال حاضر حدود ۸۵ درصد است .این خانه قبلا متعلق به بانویی بنام فرنگیس خانم بوده که گویا از متمولین بوده است .خانه تاریخی جلالی با ۸۵۰متر مساحت در داخل بافت سنتی محله تودشکچویه شهر تودشک قراردارد. تاریخ ساخت این بنا مربوط به دوره پهلوی اول است.ساختمان از چهار طرف به گذر منتهی میشود ۱۴ اتاق دارد ساختار ان درونگراست دارای اتاق های  دو دری وپنج دری است .دارای هشتی دالان ودهلیز است .دربهای اتاقها ودرب ورودی چوبی قدیمی ودارای شیشه رنگی است . در داخل ساختمان حوض اب مطبخ ونانوایی پیش بینی گردیده است .این بنا پس از تملک توسط خانواده جلالی در حال حاضر درحال بازسازی ومرمت است تا با عنوان هتل واقامتگاه سنتی تک تکو مورد استفاده گردشگران خارجی قرار گیرد .واژه تک تکو همان کوبه روی درب های قاجاری است که به زبان محلی تک تکو نام دارد .پیشرفت فیزیکی پروژه مرمت در حال حاضر حدود ۸۵ درصد است .این خانه قبلا متعلق به بانویی بنام فرنگیس خانم بوده که گویا از متمولین بوده است . 


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
عالی‏ ‏بود‏ ‏مررررسی nafas ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۱۵:۴۲

nafas
عالی‏ ‏بود‏ ‏مررررسی
+1 (1 رای)
پست شده در ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۱۵:۴۲