جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

حمام مهدی قلی بیک مشهد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حمام مهدی قلی بیک مشهد

Loading the player...

دانلودایرانیان از دیربازبه حفظ نظافت بدن و شستشوی همیشگی آن اهمیت فراوان میداده اند،خصوصاً بعد از اسلام،زیرا برای انجام فرائض مذهبی می بایستی بدواً پاک و تمیز باشند،چرا که قبولی عبادات به طهارت جسم منوط شده است.قبل از اسلام پیروان آیین مهر و زردشت توجه به پاکیزگی داشته و آب که مظهر پاکیزگی است از قداست فوق العاده برخوردار بوده. در گذشته های دور (از حدود 1500تا2000سال قبل) شستشوی معمولی به صورت حاضر نبوده است.گرمابه ساختمانی گرم با ظرفی بزرگ بنام آبزن بوده است.از آن جهت که آب را مقدس می شمردند و نمی خواستند آن را آلوده کنند،آب استفاده شده را بعد از استحمام روی زمین یا به آسمان پاشیده و به هیچ عنوان آن را وارد آب پاک نمی کردند. کلمه پادیاوی یعنی غسل،وضو،پاک کردن و پاکیزه نگاه داشتن که واژه پاسیو هم به همین منظور است از آن زمان ریشه گرفته،پاسیو همان محل تمیزکردن و در مساجد به وضوخانه گفته میشده است.این واژه در زبان فرانسه به patioتبدیل شده و دوباره به ایران بازگشته به صورت پاسیو به کار گرفته شده است. حمام مهدی قلی بیک میر آخور شاه عباس صفوی در کنار مرقد حضرت رضا (ع) در مشهد مقدس قراردارد و اکنون ترمیم وبه موزه مردم شناسی تبدیل شده،این حمام بنابر آنچه در وقفنامه سال 1027 ه.ق ذکر شده در محل بازار سرسنگ مشهد بنا شده است. مهدیقلی خان یک قنات نیز احداث کرده و وقف این حمام نموده و در وقفنامه شرط کرده«مازاد آب آن را به مسجد گوهرشاد دهند و آنچه اضافه ماند صرف امور خیریه نمایند و اضافات آن را در زمینهای خارج از شهر جاری سازند،همچنین درآمد حمام را اولاً صرف تعمیر و نگهداری آن نمایند،یک پنجم مازاد آن را بابت حق التولیه و مابقی را به شربتخانه حضرت اختصاص دهند.»(8) 9- در دوره سلجوقی تحولات چشمگیری در ایجاد بناهای عام المنفعه مانند حمامها به چشم می خورد که متأسفانه در حملات ویرانگر مغول از بین رفته.منابع تاریخی نشان میدهد که در این دوره معماری حمامها بویژه در شهرهای بزرگ اهمیّت فوق العاده ای یافته،در بررسیهای انجام شده در مواردی نشان میدهد که معماران سلجوقی در اینگونه بناها مبتکر بوده اند،در کنگاور ضمن کاوشهای باستان شناسی بقایای حمامی از عهد سلجوقی ظاهر شده است