جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

حمام علیقلی آقا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حمام علیقلی آقا

این حمام توسط یکی از نزدیکان دربار شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی،علیقلی آقا در حدود سال 1110 هجری ،به نام خود وی ساخته شده است.حمام علیقلی آقا متشکل از دو بخش کوچک و بزرگ است.در ورود به بخش بزرگتر،منطقه هشت ضلعی با هشت ستون پیرامون به چشم می خورد؛که در آن محل هایی برای نشستن و تعویض کفش ولباس مردم تعبیه شده است.
سقف،درگاه و دیوار با کاشی های زیبا تزئین شده و پنجره های به کار رفته در سقف،اجازه می دهند تا نور خورشید وارد حمام شود و فضایی زیبا بوجود آورد.علاوه بر کاشی کاری،نقاشی های دیواری از دوره های صفویه،قاجار و پهلوی در حمام جلب توجه می کند.

This public bath was built by one of Shah Soleiman and Shah Soltan
Hossein Safavi's agents named Ali Gholi Agha in 1710.  Ali Gholi Agha
Bath consists of two big and small sections.  The bigger section
entrance is an octagonal area with eight stone pillars surrounding
platforms designed for people to sit and change clothes and place their
shoes.  The ceiling and doorways are decorated with plastered shaped and
designs and beautiful tiles.  Special windows are created in the
ceiling to allow sunlight enter the hall and provide a peaceful
atmosphere.  Besides various tile work, other decorative features such
as wall paintings dating back to Safavi and Ghajar and Pahlavi eras can
be seen

{rsmediagallery tags="aligholiagha" limit="21" }