جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

حمام صفویه در نیاسر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حمام صفویه در نیاسر

Loading the player...


حمام تاریخی صفویه از دیگر آثار تاریخی شهرکاشان است، که از نظر کارشناسان و تحقیقات به عمل آمده و نوع معماری به کاررفته در این بنا حکایت از آن دارد که این حمام در دوره صفویه بنا نهاده شده است و وجه تسمیه آن نیز به همان دلیل است. نحوه انتقال آب به داخل حمام نیز جالب است و در خور توجه و بدین شکل است که آب از آبشار به وسیله کولهای گلی به داخل هشت گوش زیبایی و از آنجا به داخل حمام هدایت می‌شد و از آنجا به کل حمام انتقال می‌یافت و آب شرب حمام نیز به وسیله کولهای جداگانه بداخل حمام هدایت می شده که هنوز آثارش باقی است. سوخت حمام از هیزم بوده است و حمام دارای خزینه بوده است و ورودی هشت ضلعی شکل آن بوسیله دالانهایی از بیرون حمام جدا شده است. حمام دارای دو ورودی مجزادر ضلع شمالی می باشد ورودی اصلی به هشتی باز شده وورودیدیگر مستقیما وارد گرم خانه می شود که هردو دالان ورودی ،موازی هم ساخته شده اند ورودی که به هشتی می رسد بالاتر از ورودی دیگر بوده وخود حمام در زیر زمین قرار گرفته است ريال،پس ازوراد شدن از  ورودی اصلی ذوگذر از چند پله به هشتی کوچکی  بر می خوریم که هشت ضلعی بوده وطاق نماهای آن قاجاری می نماید . در ضلع غربی هشتی ،دالان پیچیده ای قرار گرفته که به سمت سر بینه هدایت می شود پوشش دالان با طاق آهنگ وبه صورت ضربی می باشد .هشتی نیز دارای طاق تاوه ای با دور بسیار کم می باشد .بعد از هشتی وارد فضای سر بینه می شویم که فضای بسیار روشن تری به دلیل نور گیر وسط طاق دارد .در کف سر بینه ودر قسمت وسط آن حوض سنگی زیبایی به چشم می خورد .اطراف حوض را جوی آب باریکی پوشانده است سر بینه به صورت هشت ضلعی غیر منتظم ساخته شده است . صفه با طاق وتویزه پوشیده شده وطاق اصلی سر بینه لنگه های گچی باربر ونیز به روی تویزه های صفه ها که درمجموع کاربندی زیبایی را تشکیل میدهند  کار شده است در ضمن پوشش به صورت پاتوپااجرا شده است .بعد از سر بینه با گذر از دالانی پیچ داربه گرمخانه می رسیم البته در بین این ورودی ،ورودی دیگری به سمت اتاق نظافت باز می شود . گرمخانه کاملا قرینه نیست وبه صورت پد جفت کار شده است . که از خصوصیات معماری قاجاری است طاق آن به صورت طاق چشمه بوده که بیشتر آنها به صورت پاتوپا وبر روی تویزه ها تیزه درا استوار است . در فضای میانی گرمخانه چها رستون هشت ضلعی آجری قرار گرفته اصلی بر روی این چها ر ستون اجرا شده است در وسط طاق میانی گرمخانه ،نور گیر بزرگتر ودر طاق های اطراف آن نور گیر های کوچکترقرار گرفته اند این نور گیر ها بطور کلی کار تهویه وروشنایی را انجام می دهند در قسمت وسط دیوار جنوبی گرمخانه دود کش واقع شده که عمدتا متصل به گربه رویی می باشد که از خزینه شروع شده وبه آنجا می رسد . گربه روها معمولا کار گرم کردن کف گرمخانه وفضای حمام ونیز انتقال دود به بیرون را داشته است . در کنار دیوار غربقی گرمخانه حوضی وجود دارد که به صورت هشت ضلعی غیر منتظم قرار گرفته است در ضلع شمالی گرمخانه خزینه قرار گرفته است که احتمالا یک دیوار الحاقی در وسط خزینه ساخته شده است وفضای دیگری در پشت آن به وجود آمده است.