جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

حمام تاریخی کوشک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حمام تاریخی کوشک

{rsmediagallery tags="kooshk" limit="21" }

حمام کوشک
این حمام تاریخی در شهرستان خمینی شهر – شهرکوشک – خ گلزار واقع شده است . مساحت تقریبی آن 800 متر مربع است با ابعاد 68/27متر و 4/27 متر و ارتفاع 5/4 متر که به صورت مجموعه حمام های مردانه و زنانه احداث شده است . بخش مردانه در جبهه جنوبی و قسمت زنانه در ضلع شمالی قرار دارد و هر بخش دارای ورودی جداگانه میباشد .سردر ورودی بخش مردانه شامل بک طاق قوسی است که به هشتی چهارگوشی متصل است که پایین تر از سطح کوچه قراردارد این هشتی به بینه ختم می گردد که سقف آن طاق و چشمه با قوسهای جناغی برروی چها رستون مربع شکل در مرکز استوار است . نورگیرهای طاق نور محل را تامین می نماید . یک حوض هشت گوش دقیقاً در مرکز بینه قرار دارد . بینه توسط راهرویی در بخش شمال شرقی به گرمخانه متصل می گردد . در انتهای این راهروی طویل سرویس بهداشتی قرار گرفته است .
گرمخانه که سطح آن از بینه پایین تر است دارای دو شاه نشین با پوشش سقف طاق و چشمه می باشد که در این بخش هم چهار ستون مربع شکل بار سقف را حمل می کنند . خزینه در گذشته درگوشه جنوب شرقی قرار داشته ولی اکنون به صورت یک صفه برای برگزاری نماز در آمده است . در بخشی از گرمخانه فضای کوچکی برای نظافت تعبیه شده است .
ورودی قسمت زنانه توسط پلکانی به جلوخان و سپس به بینه میرسد از نظر مساحت این قسمت تقریباً با بینه بخش مردانه برابر است با این تفاوت که به علت دخل وتصرفات انجام شده در سالهای گذشته بعضی از طاقهای جناغی به صورت هلالی درآمده است و قطر ستونها تغییر یافته است . یک در، بینه را از گرمخانه جدا می کند . خزینه این حمام که در قسمت جنوب شرقی بوده اکنون به صورت بخشی از گرمخانه در آمده است و دوشهایی درآن تعبیه شده و در گوشه ای از گرمخانه فضایی برای نظافت در نظر گرفته شده است.
بخشهای دیگر این حمام شامل دو گلخن و چند انبار و مخزن آب در ضلع شرقی قرار دارند . این حمام با حفظ کلیه فضاهای اولیه خود همچنان کاربری خود را حفظ کرده و به عنوان یک حمام عمومی مورد استفاده اهالی کوشک است . این حمام که معماری آن متعلق به اواخر دوران قاجاری است به شماره 31049  در تاریخ 1391/11/21 به ثبت آثار ملی کشور رسیده است.