جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

حمام باستانی افوشته نطنز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حمام باستانی افوشته نطنز

Loading the player...

دانلود

حمام افوشته مربوط به سدهٔ ۹ ه. ق. است و در نطنز، خیابان مطهری، محله افوشته واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۶۴ با شمارهٔ ثبت ۱۶۹۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است


در جنوب غربی ساختمان خانقاه در محله افوشته شهر زیبای نطنز حمامی به ابعاد 25*16 متر مربع قرار دارد که از بناهای ایجاد شده توسط سید واقف است.

حمام افوشته در سطحی پایین تر از کوچه قرار دارد و با پاگردی قبل از ورودی و پله،‌ به هشتی کوچکی وارد می شود که سنگ نوشته‌ای به دیوار مقابل در ورودی نصب شده است. در سه جبهه رخت‌کن شمال شرقی آن سه شاه نشین یا صفه به ارتفاع ۵ سانتی متر از کف رواق قرار دارد که صفه شمال شرقی به صورت محرابی ۵ ضلعی است.

صفه‌های رواق جنوب غربی حدود ۵۰ سانتی متر از کف رواق بالاتر قرار دارد و در وسط هر ۳ رواق، حوض آب کم عمقی با دیواره و فواره سنگی ایجاد شده است.

حوض میانی به صورت کثیرالاضلاع هشت ضلعی و ۲ حوض دیگر به صورت ۶ ضلعی است و سقف کلیه قسمت‌های حمام از نوع طاق ضربی گنبد دار بوده که بلندتر از سطح کوچه قرار گرفته است.

حمام افوشته متعلق به قرن ۹ هجری قمری بوده و با شماره ۱۶۹۵ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۶۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این حمام به سال 857 ه.ق. جزو رقبات  موقوفات در آمده است. زیرا در متن وقف نامه چنین یاد شده است.

(وقف فرمود جناب واقف  اعلی الله شأنه حمامی که بنا فرموده از برای رجال و نسوان حمامی با لطافت و نظافت  تام، ذو نزاهت و طراوت ، واقع به قبلی خانقاه مذکور متصل بدان با عامه توابع و لواحق و مضافات و منسوبات خاصه آن از تون و انبار و منجلاب و مطرح رماد با دو فاتیلج روبین یکی به وزن هفتاد من و دیگری شصت من و حدود ما ذکر من الموقوفات از خانقاه و بساتین و باغات و حمام موقوف منتهی است به باغ سید محمد امیر حسن و باغ از آن سید محمد علائ الدین و زمین وقف و باغچه ولد واقف اعنی شرف الدین حسین و اختاخانه که فقرا و بر مجاورین آن خانقاه مذکوره ……………)


در جنوب غربى ويرانه‏هاى خانقاه يا به عبارت ديگر در سمت قبله آن حمامى به‏ابعاد 16×25 متر مربع قرار دارد كه از بناهاى ايجادشده توسط سيد حسن الحسينى‏مشهور به سيد واقف مى‏باشد.

اين حمام نيز به سال 857 هجرى قمرى جزء رقبات موقوفات درآمده است.زيرا در متن وقفنامه از آن چنين ياد شده است:

... وقف فرمود جناب واقف اعلى‏الله شانه حمامى كه بنا فرموده ازبراى رجال و نسوان حمامى با لطافت و نظافت تام، ذو نزاهت‏و طراوت واقع به قبلى خانقاه مذكور متصل بدان با عامه توابع‏و لواحق و مضافات و منسوبات خاصه آن از تون و انبار و منجلاب‏و مطرح رماد با دو فاتيلج روبين يكى بوزن هفتاد من و يكى‏شصت من....