جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

حضرت باران با صدای مجید اخشابی - نمایش محتوای موسیقی

 

 

حضرت باران با صدای مجید اخشابی

حضرت باران نام ترانه ای است که مجید اخشابی در مدح حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) خوانده است. متن ترانه: اول اول آخر آخر اول باطن باطن ظاهر ظاهر اول اول، آخر آخر ، باطن باطن، ظاهر ظاهر ظاهر و باطن / زآدمی و جن / کیست مجاور / کیست مسافر نیست تن آسان/ هستی از آن سان/ بلکه جز انسان/ نیست مجاور باز به جز من / چون می روشن / کرده که در دم / قطع ره سر گه به جوارم / گاه سوارم / بین به عیارم / نیست مزور اول اول، آخر آخر ، باطن باطن، ظاهر ظاهر سخته ندارد احمد امجد/ سایه ندارد طیب و طاهر * خصم نبیند ماه محمد / کسر ندارد مهر مظاهر اول اول، آخر آخر ، باطن باطن، ظاهر ظاهر صلی و سلم سید اعلم سلم مسلم ســـــــیدنا اسلم ونسلم ذکر معلم از تو در عالم سیـــــــدنا حضرت باران / زمزم یاران / ماه دلداران / سلطان ما میر عیاران / کرده در فاران / کعبه را یاران / سامان ما ساقی ای ساقی کن می باقی در جام مان زهر غم را شهد کن به مشتاقی درکام مان اول اول، آخر آخر ، باطن باطن، ظاهر ظاهر